سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
برابر قوانین و مقررات ‌در صـورت نقص عضو یا از كـار افتادگی كلی و یا جزئی پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای‌تابعه یا وابسته به آنها و جانباز یا معلول حین خدمت - به شرح زیر غرامت‌پرداخت می‌شود:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سربازان بدانند!

سربازان بدانند!

پرسش: برای سربازان وظیفه ای که در حین انجام وظیفه معلولیت پیدا می کنند بر اساس درصد معلولیت چه حقوقی در نظر گرفته می شود؟

 

پاسخ: برابر قوانین و مقررات ‌در صـورت نقص عضو یا از كـار افتادگی كلی و یا جزئی پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای ‌تابعه یا وابسته به آنها و جانباز یا معلول حین خدمت - به شرح زیر غرامت ‌پرداخت می‌شود:

‌الف - نابینایی كامل از دو چشم : (100%)

ب - قطع یا از كار افتادگی دائم دو دست، حداقل از مچ : (100%)

پ - قطع یا از كار افتادگی دائم دو پا، حداقل از مچ : (100%)

ت - قطع یا از كار افتادگی دائم یك دست و یك پا، حداقل از مچ : (100%)

ث - سرطانهای ناشی از خدمت، اختلالات روانی و ضایعه ‌های مغزی و نخاعی غیر قابل علاج ناشی از حادثه به نحوی كه طبق نظر پزشك متخصص ‌موجب محرومیت از كار و اشتغال گردد : (100%)

ج - قطع یا از كار افتادگی دست از بازو : (80%)

چ - قطع یا از كار افتادگی دست از ساعد : (70%)

ح - قطع یا از كار افتادگی دست از مچ : (60%)

خ - قطع یا از كار افتادگی كامل انگشتان هر دست :

- ‌شصت:(36%)

‌بند اول شصت:(24%)

- سبابه: (25%)

- بند اول سبابه:(12%)

- بند دوم سبابه:(8%)

- هر یك از دو انگشت میانه: (15%)

- انگشت كوچك:(10%)

‌در هر حال حداكثر تعهد صندوق بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از (50%) مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد.

‌د - قطع یا از كار افتادگی یك ران از مفصل : (85%)

‌ذ - قطع یا از كار افتادگی یك ساق پا : (80%)

‌ر - قطع یا از كار افتادگی مچ پا : (50%)

‌ز - قطع یا از كار افتادگی انگشتان هر پا :

- شصت پا : (20%)

- هر یك از انگشتان پا : (5%)

‌ژ - نابینا شدن چشم : (50%)

‌در صورتی كه بیمه شده قبل از حادثه از بینایی كامل یك چشم محروم بوده باشد، درجه نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر، (70%) خواهد بود .

س - از دست دادن شنوایی یك گوش : (25%)

‌در صورتی كه بیمه شده قبل از حادثه از شنوایی كامل یك گوش محروم بوده باشد، درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر، ( 45%) خواهد بود.

ش - از دست دادن لاله گوش : (10%)

‌غرامت نقص عضو سایر اعضای سر و صورت از (25% ) مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد.

ص - از دست دادن حس بویایی :(5%)

ض - از دست دادن حس چشایی :(5%)

ط - قطع یا ازكار افتادگی زبان :(30%)

ظ - از كار افتادگی حنجره :(30%)

ع - مجموعه غرامت دندانها حداكثر:(5%)

غ - تخلیه كامل یكی از اندامهای داخلی بدن : (80%)

ف - تخلیه یا قطع قسمتی از احشای داخلی: (50%)

ق - ضایعه پوستی بالای شصت در صد: (100%)

ك - ضایعه پوستی بین سی درصد تا شصت درصد: (50%)

گ - ضایعه پوستی بین ده درصد تا سی درصد: (25%)

ل - عوارض و ناراحتیهای اسكلتی و ستون فقرات، ده درصد تا پنجاه درصد، حسب نظر كمیسیون پزشكی

‌درجه نقص عضو و از كارافتادگی اعضایی از بدن كه در بندهای (‌الف) تـا (ل) پیش بینی نشده است به وسیله كمیسیون عالی پزشكی ارتش،‌سپاه و ناجا حسب مورد تعیین می‌شود.

‌در صورتی كه حادثـه واحـد منجـر به نقـص عضو یا از كار افتادگی چند عضو شخص بیمه شده شود، درجه نقص عضو یا از كار افتادگی‌ معادل حاصل جمع نقص و از كار افتادگی آن اعضا خواهد بود، ولی غرامتی كه به این ترتیب پرداخت می‌شود، هیچگاه از صد درصد (100%) مبلغ ‌غرامت تجاوز نخواهد كرد.

مبلغ غرامت از كار افتادگی و نقص عضو هر یك از حالتهای جانبازی، معلول حین خدمت و معلول عادی به ترتیب به نسبت درصد آن از‌ غرامت بیمه شهید، متوفای حین خدمت و متوفای عادی است.

‌تشخیص شهادت و فوت به سبب انجام وظیفه و جانبازی و معلول حین انجام وظیفه، حسب مورد به عهده مراجع پیش بینی شده در قوانین ‌ارتش، سپاه و نیروی انتظامی می ‌باشد.

 

تنظیم: مرکز مشاوره تبیان

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین