سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
برای ساختن قسمت های مختلف پل, تیم ها فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارونی و چسب طبق شرایط زیر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین ساخت پل ماکارونی

شرایط مصالح مصرفی

برای ساختن قسمت های مختلف پل, تیم ها فقط و فقط مجاز به استفاده از ماکارونی و چسب طبق شرایط زیر می باشند:

- ماکارونی ها نباید تحت تغییر شیمیایی یا فیزیکی قرار گیرند.

- حداکثر قطر ماکارونی قابل استفاده 4 میلیمتر می باشد.

- از داخل ماکارونی های توخالی, تحت هیچ شرایطی نباید ماده دیگری, حتی ماکارونی عبور کند.

- تنها قسمتی که در آن می توان از ماده ای به غیر از ماکارونی و چسب استفاده کرد, ریسمان های بار گذاری می باشند.

قوانین ساخت پل ماکارونی

قوانین ساخت پل ماکارونی

 باید توجه داشت که نخ یا طناب یا ریسمان استفاده شده ارتجاعی نباشد- ریسمان ها یا قلاب های بارگیری می توانند از جنس طناب, سیم. نخ و... باشند.

چسب های قابل استفاده عبارتند از:

1.EPOXY یا دوقلو.(از هر نوع چسبی که بتوان اسم دوقلو به آن داد.)

2.SUPER GLUE یا چسب قطره ای

3.چسب حرارتی

 

قوانین ساخت پل ماکارونی

قوانین ابعاد پل

- حداکثر طول پل 80 و حداقل آن 70 سانتیمتر می باشد, فاصله ی لبه به لبه ی تکیه گاه 70 سانتیمتر می باشد. بنابراین برای اینکه پل به روی تکیه گاه مستقر شود باید طولی بیشتر از 70سانتیمتر داشته باشد.

- حداکثر ارتفاع پل 50سانتیمتر می باشد.

 - حداکثر ارتفاع پایین آمدگی پل 15سانتیمتر می باشد.

 - حداکثر عرض پل 20 سانتیمتر است که می تواند در ارتفاع متغیر باشد.

 

قوانین ساخت پل ماکارونی

تذکر: قبل از بارگذاری پل، یک مکعب به سطح مقطع 4*4 باید بتواند در تراز تکیه گاه از عرشه ی پل عبور کند. بنابراین حداقل عرض پل 4 سانتیمتر خواهد بود.

قوانین ساخت پل ماکارونی

قوانین وزن پل

 قبل از بارگذاری، پل ها وزن خواهند شد و تنها به پل هایی مجوز بارگذاری داده خواهد شد که وزن آنها زیر600 گرم باشد.

 

قوانین اتصال اعضاء

اعضا نباید به چسب آغشته شوند لذا از شركت كنندگان تقاضا می گردد در چسب كاری دقت لازم به عمل آورده تا چسب مربوط به اتصالات، به روی عضو نیامده و باعث حذف پل از مسابقات نشود. مقدار مجاز چسب برای اعضا به طول L باید0.25L می باشد یعنی لازم است 75% طول عضو به چسب آغشته نباشد.

هرگونه چسب کاری اضافه امتیاز منفی دارد واز امتیاز نهایی کاسته می شود.

 

قوانین ساخت پل ماکارونی

- برای المان های زیر 3سانتیمتر با طول L می توان تا 50% L را چسب کاری کرد.

- در بین دو گره از سازه، حداکثر می تواند از 4 ماکارونی استفاده شود که لازم است فضای بین آن ها خالی از چسب باشد و این برای گره مرکزی نیز مصداق دارد.

 - مانعی برای عبور اعضا از روی هم وجود ندارد و اعضا می تواند بدون آن كه در محل برخورد تشكیل گره دهند و نیاز به چسب باشد از روی هم عبور كنند. همچنین لزومی به قطع عضو در گره وجود ندارد.

- منعی برای عبور اعضا از روی هم وجود ندارد و اعضا می توانند بدون اینكه در محل برخورد تشكیل گره دهند و نیاز به چسب باشد از روی هم عبور كنند .همچنین لزومی به قطع عضو در گره وجود ندارد. برای بیشترین طول چسب كاری در (Over Lap) اتصال اعضای كششی (شعاعی) و غیره به صورت هم پوشانی محل اتصال 3 سانتی متر می باشد. برای اعضای به طول 6سانتی متر و كمتر مقدار طول چسب هم پوشانی برابر( 1/5 سانتی متر می باشد.(شكل 4 ).

 قوانین تکیه گاه

 تعریف: گره هایی از پل را که  روی تکیه گاه قرار می گیرند، گره های تماسی تکیه گاه می نامیم.

 لازم است این گره ها از 8 عدد, یعنی 4 گره در هر طرف تکیه گاه تجاوز نکند.

 

شرایط بارگذاری

دراین مسابقه ابتدا پل بر روی دستگاه بارگذاری قرار گرفته و بعد قلاب به رسیمان پل آویزان شده سطل به قلاب وصل می گردد و بارگذاری شروع می شود لازم به ذکر است که شرکت کنندگان می توانند با بار اولیه شروع به بار گذاری کنند و همچنین برای محسوب شدن هربار یا وزنه به عنوان بار کشیده شده توسط سازه باید سازه آن وزنه را 3 ثانیه نگه دارد در غیر این صورت وزنه برای پل محسوب نمی گردد. بارگذاری گسسته بوده و به وسیله ی سطل و  وزنه انجام خواهد شد هرگونه تخلف در بارگذاری اعم از نگه داشتن سطل یا اینکه کمتر از 3 ثانیه نگه دارد یا کاری که باعث بیشتر کشیدن سازه شود و مغایر با قوانین باشد امتیاز منفی دارد.

 

قوانین ساخت پل ماکارونی

- لازم است برای اتصال ریسمان های بارگذاری به پل تنها یک گره در هر صفحه ی خرپا انتخاب شود که این گره باید در وسط طول پل و در تراز تکیه گاه باشد. بستن ریسمان های بارگذاری به گره ای بالاتر از تراز تکیه گاه باعث حذف پل خواهد شد.

- طول ریسمان باید به اندازه ای باشد که از تراز تکیه گاه حداکثر 15 سانتیمتر پایین تر قرار گیرد.

- اتنخاب جنس ریسمان های بارگذاری به عهده ی طراح است و استفاده از هرنوع جنسی بلا مانع است.

- در ساخت سازه ها ریسمان باید قبل از بارگذاری توسط تیم شرکت کننده به سازه متصل شود و وزن ریسمان ها جزئی از وزن سازه تلقی می شود.

- بهتر است ریسمان ها از جنسی انتخاب شوند که در طول بارگذاری پاره نشوند. در صورت پاره شدن ریسمان ها بارگذاری متوقف می شود و پاره شدن ریسمان به منزله انهدام کل سازه است.

قوانین ساخت پل ماکارونی

قوانین ساخت پل ماکارونی

 انتخاب بهترین سازه

 پس از بارگیری، برای هر سازه عددی تحت عنوان راندمان محاسبه می شود. هر سازه که راندمان بالاتری داشته باشد از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد شد.

تعریف راندمان: وزن تحملی سازه تقسیم بر وزن خود سازه در سازه هایی با راندمان برابر، سازه ای که وزن کمتری دارد، امتیاز بیشتری خواهد داشت. باید توجه داشت که از امتیاز کلی فقط 60 درصد مخصوص به بارگذاری می باشد و 40 در صد آن بستگی به پرسش های ابتدایی داور از شرکت کنندگان دارد زیرا که هدف از برگزاری مسابقات فهم دانش آموزان از سازه و تحلیل ابتدایی آن است. هر گونه کمک از سوی مربی امتیاز منفی دارد دخالت مربیان در ترمیم سازه یا هرگونه عمل دیگر در پل دانش آموزان امتیاز منفی دارد پس ممکن است سازه ای در بارگذاری امتیاز بالایی بگیرد ولی در پرسش ها دچار مشکل شود و امتیاز لازم را کسب نکند.

 

هدف از این پرسش ها جلوگیری از ساخت سازه توسط مربیان است که باعث ضایع شدن حقوق دانش آموزان دیگر است

سوالات در مورد تحلیل سازه و چگونگی ودلیل شکست پل می باشد و همچنین درباره طرح.

 

توجه: هر امتیاز منفی می تواند 2 تا 20 درصد از امتیاز کلی را کم کند پس دقت لازم را مبذول فرمایید.

 

تذکر!!!: شرکت در این مسابقه به منزله ی پذیرفتن قوانین فوق می باشد. بنابراین اگر تخلفی توسط یکی از تیم ها در طول مسابقه صورت گیرد، نه تنها سازه ی آن گروه که تخلف در آن رخ داده است حذف خواهد شد بلکه اگر آن گروه با چند سازه در مسابقه شرکت کرده باشد، تمامی سازه هایشان از شرکت در مسابقه محروم می شوند.

 

پس از اعلام نتایج دوباره سازه های گروه های برتر چک خواهند شد و تمامی گره ها باز می شوند. مورد بررسی هیئت داوران قرار خواهند گرفت و در صورت عدم تعارض با آیین نامه مقام آن گروه تایید خواهد شد هرگونه اعتراض به نظر داوری باعث حذف تیم خواهد شد.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تهیه: الناز فطیر خورانی

تنظیم: فاطمه گودرزی

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین