تبیان، دستیار زندگی
حالا شما برای این نشان که برگرفته از نقوش ختایی است ، یک کتیبه طراحی کنید . .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (8)

آنچه در گذشته خواندید.....

طرح دیگری را با یک گل ختایی امتحان می کنیم.

گلی که می بینید، یک گل ختایی است به نام گل پروانه ای. همان طور که می بینید این گل شبیه پروانه است.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (8)

طرح را روی مقوای مورد نظر می اندازیم. و پر رنگ می کنیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (8)

حالا رنگ طلایی را برداشته و طرح را رنگ می کنیم. عناصر تزیینی را اضافه کرده و قلمگیری می کنیم. در ادامه دور بری کرده و طرح را کامل می کنیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (8)

حالا شما برای این نشان که برگرفته از نقوش ختایی است، یک کتیبه طراحی کنید. برای پیدا کردن طرح مناسب می توانید قرآن ها، دیوان اشعار، یا حتی کاشی کاری های مساجد و بناهای قدیمی را خوب برانداز کرده و به نقوش آن خوب دقت کنید.

ما یک ترکیب بندی ساده با این گل پروانه ای برایتان اجرا می کنیم. شاید شما را به یافتن ایده های جدید کمک کند.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (8)

مطالب مرتبط

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (1)

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (3)

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (4)

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (5)

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: گروه باران

تنظیم: سمیرا بادامستانی