تبیان، دستیار زندگی
طرح را با ماژیک یا گواش مشکی پررنگ کرده و دور بری می کنیم. همان طور که اشاره شد در اینگونه طرح ها قرینه بودن خیلی مهم است و زیبایی اثر در گرو این قرینه بودن است . .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

 آنچه در گذشته خواندید.....

نمونه دیگری را همراه با هم اجرا می کنیم. طرح اولیه را از روی کاغذ پوستی  روی مقوای رنگی می اندازیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

طرح را با ماژیک یا گواش مشکی پررنگ کرده و دور بری می کنیم. همان طور که اشاره شد در اینگونه طرح ها قرینه بودن خیلی مهم است و زیبایی اثر در گرو این قرینه بودن است.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

حالا رنگ طلایی یا نقره ای را به طرح اضافه می کنیم و آن را نقطه های طلایی و یا نقره ای تزیین می کنیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

و در انتها ظرافت های طرح را با اضافه کردن خطوط مشکی، به آن برمی گردانیم. اگر مثل این طرح، بند های اسلیمی را طلایی کردیم، بهتر است آن ها را با مشکی دور گیری کنید. در طراحی سنتی به این کارقلمگیری می گویند.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

نشان را متناسب با طرح کتیبه، طراحی می کنیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

طرح را روی مقوای رنگی انداخته و با رنگ مشکی آن ها را پر رنگ می کنیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

بندهای اسلیمی را با طلایی رنگ کرده و عناصر تزیینی را به آن اضافه می کنیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

حالا دور گیری بندهای اسلیمی را با روان نویس، راپید یا قلموی صفر انجام می دهیم. در واقع قلمگیری می کنیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

با نقطه های طلایی  طرح نشان را تزیین کرده و به جذابیت آن می افزاییم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

طرح کامل شده را بر یک صفحه رنگی می بینیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

به همان روش قبلی کتیبه و نشان را کنار هم، بر یک مقوای رنگی می نشانیم. با همان خط طلایی برای قاب بندی.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (7)

مطالب مرتبط:

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: گروه باران

تنظیم: سمیرا بادامستانی