تبیان، دستیار زندگی
برای تکمیل اثرمان یک عنصر دیگر طراحی می کنیم . باز هم از همان روش پیش می رویم یعنی طرح را در یک دوم کاغذ می کشیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

آنچه در گذشته خواندید....

برای تکمیل اثرمان یک عنصر دیگر طراحی می کنیم. باز هم از همان روش پیش می رویم یعنی طرح را در یک دوم کاغذ می کشیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

سپس طرح را در نیمه دوم قرینه می کنیم. ( بستگی به نقشی که داریم از یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، یک شانزدهم و یا تقسیم بندی های دیگر استفاده می کنیم.)

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

در طراحی سنتی به این طرح " نشان " می گوییم. حالا طرح نشانمان را روی مقوا می اندازیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

طرح را دور بری کرده و با ماژیک یا گواش مشکی پررنگ می کنیم. به قرینه بودن و تمیز بودن اجرا دقت لازم را داشته باشید.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

این نشان را هم با طلایی تزیین می کنیم. گاهی اضافه کردن چند نقطه طلایی به زیبایی اثر کمک بسزایی می کند.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

دور طرح را تمیز و مرتب می کنیم  و اگر بخشی از رنگ مشکی با طلایی پوشیده شده با قلموی نازک تر و یا روان نویس سرنمدی نازک یا راپید (شماره های پایین ) خطوط را پر رنگ کرده و جزییات را به آن برمی گردانیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

طرح کامل را بر یک صفحه رنگی می بینیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

حالا باید این نقوش را در کنار هم بگذاریم و به یک طرح کلی برسیم. در یک صفحه ( مقوا)  رنگی بزرگتر از  A4 یک برگه A4  رنگی قرار می دهیم . این برگه باید در قسمت پایین و راست مقوا باشد. بعد با ماژیک طلایی خطی دور آن می کشیم. فاصله این خط تا برگه رنگی از راست و پایین به یک اندازه – تقریبا 2سانتی متر – بوده و ازسمت چپ و بالا تقریبا دو برابر باشد. این فاصله به طرح و سلیقه شما بستگی دارد.

مماس با خط طلایی بالایی، طرح اجرا شده کتیبه را قرار می دهیم.

بهتر است نشان را از وسط صفحه پایین تر گذاشته و خط قرینه طرح روی خط عمودی سمت چپ قرار بگیرد. طرح کامل شده را می بینید.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (6)

مطالب مرتبط:

مرکز یادگیری سایت تبیان- تهیه: گروه باران

تنظیم: سمیرا بادامستانی