تبیان، دستیار زندگی
محرم شد محرم شد دل گل ها پر از غم شد نگاه كوچه ی ما باز
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرواز پرچم

پرواز پرچم

محرم شد محرم شد

دل گل ها پر از غم شد

نگاه كوچه ی ما باز

پر از پرواز پرچم شد

سرودم یا علی اصغر

سلام ای غنچه ی پرپر

قلم لرزید و شد دفتر

زابر دیدگانم تر

سرودم یا علی اكبر

تو بودی مثل پیغمبر

نگاهم شد پر از خنجر

ندیدم من تو را دیگر ...

پرواز پرچم

محمد عزیزی (نسیم)_سایت کیهان

تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.