تبیان، دستیار زندگی
تاریخچه تشکیل ستاد : پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای این ستاد در سال 1372 به ریاست حضرت آیت الله جنتی تشکیل شد و شروع به کار نمود. اصول و پیش فرضهای حاکم بر سازماندهی و تشکیلات ستاد : در تنظیم اهد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در یک نگاه


تاریخچه تشکیل ستاد :

پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای این ستاد در سال 1372 به ریاست حضرت آیت الله جنتی تشکیل شد و شروع به کار نمود.

اصول و پیش فرضهای حاکم بر سازماندهی و تشکیلات ستاد :

در تنظیم اهداف ، وظایف و تشکیلات ستاد احیای امر به معروف نهی از منکر که از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) منبعث گردیده و همچنین نتیجه ی مباحث طرح شده در جلسات شورای مرکزی ستاد می باشد، لذا محورهای ذیل مورد توجه کامل قرار گرفته است:

1- احتراز از تضعیف قوای سه گانه و ناهماهنگی و یا تداخل با دستگاههای رسمی کشور.

2- تلاش در جهت فعال سازی دستگاهها و حمایت از مسؤولان ذیربط و راهنمایی تشکلهای مردمی در راستای تحقق اهداف ستاد.

3- توجه ویژه به افول معروف ها و رونق منکرها (تهاجم فرهنگی).

4- تقدم اولویت امر به معروف و ترویج نیکی ها بر نهی از منکر و نشان دادن راه اجتناب از بدیها.

5- دبیرخانه مرکزی ستاد ضمن فراهم آوردن فعالیتهای کارشناسی، مصوبات ستاد را پیگری و آثار اجرایی آن را نیز ارزشیابی می کند.

6- معاونت ها امور اصلی و دفاتر فعالیتهای ستاد را تحت نظر دبیر کل ستاد به عهده دارند.

7- مدیریت ها در امور کارشناسی و جلب همکاری و هماهنگی دستگاهها برای اجرای طرحها و پروژه های تحت نظارت معاونت های ستاد فعالیت می کنند.

8- دبیری کمیسیون یا کمیسیونها، برعهده مدیر ذیربط است و تعداد کمیسیونها براساس نیاز ستاد قابل تغییرند.

9- ستاد نهادی است که مستقیماً زیر نظر مقام عظمای ولایت قرار داشته و طبق اساسنامه خود اداره می شود.

10- مسؤولیت نهایی کلیه فعالیتهای دبیرخانه ستاد با دبیر کل ستاد است که مستقیماً از طرف نماینده مقام معظم رهبری (رئیس ستاد) منصوب می شود.

اهداف ، وظایف و تشکیلات ستاد :

اهداف: احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف جامعه اسلامی.

وظایف :

1- ارتباط مستمر با مقام عظمای ولایت و کسب نظر معظم له درباره ی موارد ذیربط.

2- تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیتهای لازم صورت پذیرد.

3- تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت.

4- تعیین حدود و ثغور منکر و تهیه ی استاندارد و میزان برای آنها در جهت رعایت افراد جامعه.

5- تدوین خط مشی های اساسی در جهت ترویج معروف و مبارزه با منکر و پرداختن و رفع علل و ریشه های مشکل.

6- بررسی قوانین و برنامه های اقتصادی فرهنگی از لحاظ تأثیر بر وضعیت جامعه از دیدگاه ترویج معروف و محدود شدن منکر و ارائه پیشنهادها به مراجع ذیربط.

7- طبقه بندی و تعیین اولویت در موارد معروف و منکر با توجه به شرایط و وضعیت جامعه به منظور اجرای طرحها و پروژه های مختلف.

8- تهیه و تصویب و ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های لازم به کلیه ی مراجع ذیربط.

9- استفاده از کلیه ی امکانات دولتی، مردمی و تشکیلات رسمی کشور در اجرای طرحها و پروژه های ذیربط.

10- نظارت و ارزشیابی امور انجام شده.

11- تهیه استاندارد و الگوی های رفتاری برای کارکنان و مسؤولین نظام از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

12- ایجاد انگیزه ی لازم در کلیه ی سطوح جامعه، اعم از سازمان های دولتی و غیردولتی، مؤسسات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانواده ها در اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر از طریق تمهیدات مقتضی.

تشکیلات :

معاونت ادارات و کارخانجات :

اهداف : هماهنگی و همکاری در جهت اجرای مطلوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر در وزارتخانه ها و سازمان ها.

معاونت فرهنگی :

اهداف : فراهم آوردن بسترهای مناسب فکری – فرهنگی به جهت احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر از طریق تبلیغات ، آموزش ، رسانه ها و پژوهش.

معاونت تشکل های مردمی :

اهداف : فعال نمودن احزاب و تشکل های مردمی (NGO) ها در راستای اهتمام به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

معاونت استانها :

اهداف : هماهنگ سازی فعالیتهای ستادهای استانی با ستاد مرکز

معاونت سازمان های اجرایی :

اهداف : معاضدت و حمایت قضایی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حقیقی یا حقوقی.

روابط عمومی موسسه تبیان