تبیان، دستیار زندگی
اگر صرف وجود ارتباط نسبی یا سببی، بدون داشتن ایمان و عمل صالح، سبب رستگاری و نجات انسان شود، در آن صورت برپایی عالم آخرت و حساب و میزان، هیچ ضرورتی نخواهد داشت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارتباط انسان با گذشته و آینده

ارتباط انسان با گذشتگان و آیندگان

کتاب "ارتباط انسان با گذشتگان و آیندگان" نوشته حسین صدری نیا، با موضوع چگونگی ارتباط تکوینی و تشریعی انسان با نسل های گذشته و آینده، منتشر و روانه ی بازار کتاب شد.

این کتاب در پی آن است که ارتباط ایمان و کفر را با نسل های گذشته و آینده بررسی کرده و بیان کند که با استناد به آیات قرآن کریم نتایج ایمان و کفر و نیز اعمال نیک و بد هر انسانی در دنیا و آخرت، صرفاً به خود او باز می گردد.

مؤلف با اشاره به این که انسان ها از نظر خلقت و فطرت هیچ تفاوتی با هم ندارند، به تشریح چگونگی ارتباطهای انسان با درگذشتگان و نیز آیندگانی که هنوز وارد این عالم نشده اند می پردازد و تصریح می کند که : هر گونه ارتباطی با نسل های قبل و بعد، منوط به مؤمن و نیکوکار بودن انسان است.

در بخشی از این کتاب آمده است:

به سبب ارتباط و اخوت دینی، مؤمنانی که در هر مقطعی از تاریخ زندگی می کنند، ضمن حفظ هویت خود، همچون قطره ای به اقیانوس مومنان طول تاریخ می پیوندند و از برکات ناشی از تشکیل این اجتماع فرازمانی و فرامکانی که از جمله آن ها دعا و طلب مغفرت در حق یکدیگر است، برخوردار می شوند.

با عبور از دنیا و ورود به محدوده عالم آخرت، به استثنای ارتباطات توحیدی و دینی، تمام روابط و پیوندهای دنیوی بین انسان ها قطع می شود و این مطلبی است که قرآن کریم به طور صریح به آن اشاره می کند

همچنین، به دلیل وجود همین ارتباط ایمانی است که انسان های مومن و سعادتمند اهل بهشت، تمام مومنان از نسل های قبل و بعد از خود، و نیز نیاکان، پدران، مادران و فرزندان خود را در کنار خود خواهند یافت.

از طرفی، ارتباطات و وابستگی های نسبی یا سببی، قومی، نژادی و... کوچک ترین تاثیری در بهبود سرنوشت انسان در عوالم برزخ و قیامت نخواهند داشت. زیرا با عبور از دنیا و ورود به محدوده عالم آخرت، به استثنای ارتباطات توحیدی و دینی، تمام روابط و پیوندهای دنیوی بین انسان ها قطع می شود و این مطلبی است که قرآن کریم به طور صریح به آن اشاره می کند.

بدون تردید اگر صرف وجود ارتباط نسبی یا سببی، بدون داشتن ایمان و عمل صالح، سبب رستگاری و نجات انسان شود، در آن صورت برپایی عالم آخرت و حساب و میزان، هیچ ضرورتی نخواهد داشت و می توان بر وجود چنین ارتباط هایی تکیه زد و خود را شایسته ی ورود به بهشت دانست.

گفتنی است، کتاب "ارتباط انسان با گذشتگان و آیندگان"، نوشته حسین صدری نیا با شمارگان 1000 نسخه قیمت 4000 تومان وارد بازار نشر شده است.

این نویسنده پیش از این کتاب های "روابط، ارتباطات و تعاملات انسان(1) عالم ذر" و "روابط، ارتباطات و تعاملات انسان(2) عالم صلب و ترائب" را منتشر کرده است.


گروه کتاب تبیان - محمد بیگدلی