تبیان، دستیار زندگی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از توافق فنی با گونش سخن گفت، اما مربی اهل تركیه پاسخ به پیشنهاد مالی را به روزهای آینده موكول كرد. ، محمد حسن انصاری فرد گفت: در همه زمینه ها با آقای گونش به توافق رسیدیم. در زمینه فنی دو طرف در مو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انصاری فرد: با گونش به توافق فنی رسیدیم


مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از توافق فنی با گونش سخن گفت، اما مربی اهل تركیه پاسخ به پیشنهاد مالی را به روزهای آینده موكول كرد.

، محمد حسن انصاری فرد گفت: در همه زمینه ها با آقای گونش به توافق رسیدیم. در زمینه فنی دو طرف در مورد استفاده از چند بازیكن پیشكسوت به تفاهم رسیدند. همچنین محدوده اختیارات مربی و همچنین نتیجه گیری تیم دیگر موضوعی بود كه در مورد آن با آقای گونش به تفاهم رسیدیم.

شایان ذكر است، در زمینه مالی نیز دو طرف به گفت و گو پرداختند كه بعد از ارائه پیشنهادات، مقرر شد كه در چند روز آینده روی پیشنهادات فكر كرده و نتیجه نهایی را اعلام كنند، اما رقمی كه مورد تفاهم دو طرف باشد مشخص نشده است.