تبیان، دستیار زندگی
هنگامه‌ عملیات‌ بود و آتش‌ خمپاره‌. تداركات‌ لشكر، برای‌ انتقال‌ مهمات ‌و آذوقه‌ نیروها، تعدادی‌ «قاطر» به‌ خدمت‌ گرفته‌ بود. هنگامی‌ كه‌ درارتفاعات‌، در كنار ستون‌ نیروها بالا می‌رفتیم‌، تا سوت‌ خمپاره‌ می‌آمد قاطرها زودتر از ما خیز می‌رفتند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا آن ها زودتر خیز می روند؟

هنگامه‌ عملیات‌ بود و آتش‌ خمپاره‌. تداركات‌ لشكر، برای‌ انتقال‌ مهمات ‌و آذوقه‌ نیروها، تعدادی‌ «قاطر» به‌ خدمت‌ گرفته‌ بود. هنگامی‌ كه‌ درارتفاعات‌، در كنار ستون‌ نیروها بالا می‌رفتیم‌، تا سوت‌ خمپاره‌ می‌آمد قاطرها زودتر از ما خیز می‌رفتند 
رزمندگان

هنگامه‌ عملیات‌ بود و آتش‌ خمپاره‌. تداركات‌ لشكر، برای‌ انتقال‌ مهمات ‌و آذوقه‌ نیروها، تعدادی‌ «قاطر» به‌ خدمت‌ گرفته‌ بود. هنگامی‌ كه‌ درارتفاعات‌، در كنار ستون‌ نیروها بالا می‌رفتیم‌، تا سوت‌ خمپاره‌ می‌آمد قاطرها زودتر از ما خیز می‌رفتند روی‌ زمین‌ تا تركش‌ نخورند! چند بار كه‌ شاهد خیزرفتن‌ قاطرها بودیم‌، بچه‌ها متعجب‌ از یكدیگر علت‌ این‌ را كه‌ چرا آنها زودتراز ما خیز می‌روند، سؤال‌ می‌كردند.

دقایقی‌ گذشت‌ و ما به‌ راه‌ خود ادامه‌ دادیم‌. ناگهان‌ سوت‌ خمپاره‌ آمد و قاطری‌ كه‌ در كنارم‌ بود سریع‌ خیز رفت‌. من‌ هم‌ كه‌ روی‌ جاده‌ دراز كشیدم‌، نگاهم‌ افتاد به‌ شكم‌ و ران‌ قاطر. خوب‌ كه‌ توجه‌ كردم‌، دیدم‌ جای‌ چند زخم‌ بزرگ‌ كه‌ خوب‌ شده‌ بود، روی‌ بدنش‌ وجود دارد.

دیگر نتوانستم‌ جلوی‌ خنده‌ام‌ را بگیرم‌. بچه‌ها پرسیدند كه‌ چرا می‌خندم‌،گفتم‌:

ـ شماها می‌دونین‌ چرا قاطرها زودتر از شما خیز میرن‌؟

جواب‌ همه‌ منفی‌ بود. با خنده‌ گفتم‌:

ـ خب‌ معلومه‌. این‌ بیچاره‌ها توی‌ عملیات‌ قبلی‌ تركش‌ خوردن‌ و اعزام‌ مجددی‌ هستن‌ و دیگه‌ می‌دونن‌ با سوت‌ خمپاره‌ باید خیز برن‌ كه دوباره ‌زخمی‌ نشن‌.

راوی: حاج بخشی

تنظیم : رها آرامی - فرهنگ پایداری تبیان