تبیان، دستیار زندگی
طرح «اگر بهترین‌ها را نداری از آنچه داری به بهترین شکل استفاده کن!»، در یکی از مدرسه‌های اصفهان اجرا شده است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نوشتن و نقاشی به گونه‌ای دیگر!

نوشتن و نقاشی به گونه‌ای دیگر!

طرح «اگر بهترین‌ها را نداری از آنچه داری به بهترین شکل استفاده کن!»، در یکی از مدرسه‌های اصفهان اجرا شده است.

هدف از اجرای طرح، به کار انداختن فکر، سیستم عصبی و ماهیچه ای، تمرین تمرکز قوا، تمرین برنامه ریزی برای انجام کارها، فعال نگه داشتن نیمه دیگر مغز، باور توانمندی‌های ناشناخته انسان و در نتیجه خودباوری، تمرین شکیبایی، به ارزش داشته‌ها فکر کردن و قدر نعمت‌ها را دانستن، ایجاد انگیزه برای نوشتن و خواندن، سرگرمی، لذت و ایجاد نشاط و هیجان بود.

این طرح با سه برنامه اجرا شد «دو دست توانا»، نقاشی با انگشتان پا، نوشتن یا نقاشی با استفاده از دندان‌ها.

این سه فعالیت ورزش‌هایی بسیار مفید برای مغز هستند. در هر سه فعالیت که بسیار هم مشکل است نوجوان مجبور می‌شود برای هر عملی فکر کند و نیروهایش را روی یک کار متمرکز نماید و این سبب می‌شود که هم شکیبایی را تمرین کند و هم نیمه دیگر مغز خود را فعال نگه دارد.

نوشتن و نقاشی به گونه‌ای دیگر!
دو دست توانا:

در این فعالیت دانش آموزان تشویق شدند تا از دستی که مایل به استفاده از آن نیستند (اگر راست دست اند، دست چپ و اگر چپ دست اند، دست راست) برای نوشتن و نقاشی کردن استفاده کنند.

نخست آموزگار برای دانش آموزان توضیح داد که این کار چه سودی دارد و این‌که عده‌ای متاسفانه نمی‌توانند از برخی از اعضای بدن خود استفاده کنند و برای نوشتن، تلفن زدن و کارهای دیگر از اعضای دیگر خود استفاده می‌کنند. سپس نمونه‌هایی از افرادی این چنین که کارهای برجسته ای انجام داده اند آورد و از دانش آموزان خواست هرکدام از کتاب‌ها و نشریات یا اینترنت افرادی بیابند که چنین وضعیتی داشته‌اند. شرح زندگی و چگونگی غلبه آن‌ها بر ضعف خود را بنویسند و به کلاس آورده برای دیگران بخوانند.

نقاشی با انگشتان پا:

حتی تصور نقاشی با انگشتان پا غیرمعمول است اما کودکان و نوجوانان از این کار لذت می برند. آموزگار دانش آموزان را تشویق کرد که روی کاغذ بزرگی بدون استفاده از دست‌ها و به کمک انگشتان پا نقاشی کنند. این فعالیت شاد و غیرمنتظره سبب تعجب، خوشحالی و یا بروز استرس در برخی از دانش آموزان شد.

نوشتن و نقاشی به گونه‌ای دیگر!

نوشتن با مداد لای دندان:

در سومین نشست از دانش آموزان خواسته شد تا به وسیله مداد لای دندان نقاشی کنند و بنویسند. سپس آن‌ها احساسشان را از این سه جلسه فعالیت نوشتند و در کلاس آن را بخوانند خواندند.  در پایان نمایشگاهی از کارهایی که دانش آموزان  انجام داده اند ترتیب داده شد. هرکس کنار کارهای خودش یادداشتی کوتاه را که نوشت. همه دانش آموزان و حتی پدر و مادرها به دیدن این نمایشگاه دعوت شدند.

منبع: کتابک

تنظیم: مریم فروزان کیا