تبیان، دستیار زندگی
بنیاد خواندن Stiftung Lesen و روزنامه دی چایت DIE ZEIT با همیاری شرکت ملی راه آهن آلمان Deutsche Bahn، برای هفتمین بار روز ملی بلندخوانی را برگزار کردند. این روز امسال جمعه۵ آذر (۲۶ نوامبر) در آلمان برگزار شد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روزی که آلمانی‌ها برای یکدیگر کتاب می‌خوانند!

بنیاد خواندن Stiftung Lesen و روزنامه دی چایت DIE ZEIT با همیاری شرکت ملی راه آهن آلمان Deutsche Bahn، برای هفتمین بار "روز ملی بلندخوانی" را برگزار کردند. این روز امسال جمعه ۵  آذر (۲۶ نوامبر) در آلمان برگزار شد.

روزی که آلمانی‌ها برای یکدیگر کتاب می‌خوانند!

برای برگزاری این روز از تمام کسانی که از بلندخوانی لذت می برنند، درخواست می شود که در مکان‌هایی مانند کودکستان‌ها، مدرسه‌ها، کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها برای دیگران کتاب بخوانند.

در روز ملی بلندخوانی بسیاری از شخصیتهای برجسته و سیاستمداران آلمان نیز شرکت جسته و برای کودکان و نوجوانان کتاب می‌خوانند.

نام کسانی که تا ۳ آبان (۲۵ اکتبر) ثبت نام کرده بودند، در شماره روز ۴ آذر (۲۵ نوامبر) در روزنامه دی چایت DIE ZEIT چاپ شد.

منبع: کتابک

تنظیم: مریم فروزان کیا