تبیان، دستیار زندگی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور گفت: ما هیچ حساسیتی درباره زن یا مرد بودن روسای فدراسیونها نداریم و خانمها نیز درصورت موفقیت در انتخابات می توانند رئیس فدراسیون شوند.  مهندس علی آبادی که درنشست مشترک مسئولان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علی آبادی : خانمها نیز می توانند رئیس فدراسیون باشند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور گفت: ما هیچ حساسیتی درباره زن یا مرد بودن روسای فدراسیونها نداریم و خانمها نیز درصورت موفقیت در انتخابات می توانند رئیس فدراسیون شوند.

مهندس علی آبادی که درنشست مشترک مسئولان ورزش بانوان استانها و نواب رئیس فدراسیونها در امور بانوان سخن می گفت، همچنین با اشاره به رشد بانوان درتمام سطوح علمی، ورزشی ومدیریتی تاکید کرد: بانوان ورزشکار، ضمن کسب افتخار درعرصه های ورزشی، توان مدیریتی بالای خود را نیز اثبات کرده اند ودرآینده نیزقطعا شاهد پیشرفت بیشتر بانوان ایرانی خواهیم بود.

وی افزود: به اعتقاد ما سیاستگذاری کلان برای ورزش باید بصورت واحد ومنسجم صورت گیرد، اما ورزش بانوان باید به دست بانوان ورزشکار وبا استقلال مالی و اعتبارات مشخص اداره شود.

رئیس سازمان تربیت بدنی جایگاه ورزش بانوانی را در ارزیابی عملکرد فدراسیونها بسیار پراهمیت توصیف کرد وگفت: دو شاخص در ارزیابی عملکرد فدراسیونها اهمیت ویژه دارد، نخست آنکه چه میزان از اعتبارات را صرف ورزش بانوان کرده اند و دیگر آنکه چه میزان موفقیت در این زمینه کسب کرده اند.

علی آبادی طرح ادغام را غیرقابل برگشت دانست وپیشنهاد داد: نایب رئیسان بانوان فدراسیونها ومعاونان ورزش بانوان در استانها کمیته ای تشکیل دهند تا ضمن بررسی مشکلات طرح ادغام، راهکارهای رفع آنها را به سازمان اعلام کنند.

این گزارش حاکی است رئیس سازمان تربیت بدنی سیاست سازمان را تقویت فدراسیونها وهیاتهای ورزشی دانست وگفت: سازمان ورزش کشور باید کوچک تر، کیفی تر وفدراسیونها وهیاتها بزرگتر و کارآمدتر شوند. دراین نشست که معاونان سازمان تربیت بدنی نیز حضورداشتند، برنامه پرسش وپاسخ برگزارشد ومهندس علی آبادی ومدیران ارشد سازمان به پرسشهای مطرح شده پاسخ دادند.