تبیان، دستیار زندگی
آیا اگر زن،ساده و سنگین به دنبال کار خود برود برای اجتماع بهتر است‏ یا آنکه‏برای یک بیرون رفتن چند ساعت پای آینه وقت‏خود را تلف کند وزمانی هم که بیرون رفت تمام سعیش این باشد که افکار مردان را متوجه خود سازد وجوانان را که باید مظهر اراده و فعالیت و تصمیم ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حبس زنان در خانه!!!؟

ایرادها و اشکالها نسبت‏به مساله حجاب

بدحجابی

یکی از ایرادهایی که بر حجاب می‏گیرند این است که سبب رکود و تعطیل فعالیتهایی‏است که خلقت در استعداد زن قرار داده است. زن نیز مانند مرد دارای ذوق،فکر،فهم،هوش و استعداد کار است.این استعدادهارا خدا به او داده است و بیهوده نیست و باید به ثمر برسد. اساسا هر استعداد طبیعی دلیل یک حق طبیعی است.وقتی در آفرینش به یک‏موجود استعداد و لیاقت کاری داده شد، این به منزله سند و مدرک است که وی حق‏دارد استعداد خود را به فعلیت‏برساند،منع کردن آن ظلم است. چرا می‏گوییم همه افراد بشر اعم از زن و مرد حق دارند درس بخوانند و این حق‏را برای حیوانات قائل نیستیم؟برای اینکه استعداد درس خواندن در بشر وجود دارد ودر حیوانات وجود ندارد.در حیوان استعداد تغذیه و تولید مثل وجود دارد و محروم‏ساختن او از این کارها بر خلاف عدالت است.

باز داشتن زن از کوششهایی که آفرینش به او امکان داده است نه تنها ستم به زن‏است،خیانت‏به اجتماع نیز می‏باشد.هر چیزی که سبب شود قوای طبیعی و خدادادی‏انسان معطل و بی اثر بماند به زیان اجتماع است.عامل انسانی بزرگترین سرمایه‏اجتماع است.زن نیز انسان است و اجتماع باید از کار و فعالیت این عامل و نیروی تولید او بهره‏مند گردد.فلج کردن این عامل و تضییع نیروی نیمی از افراد اجتماع،هم‏بر خلاف حق طبیعی فردی زن است و هم بر خلاف حق اجتماع،و سبب می‏شود که زن‏همیشه به صورت سربار و کل بر مرد زندگی کند.

داشتن حجاب به زن‏اجازه نمی‏دهد که وقتی از خانه بیرون می‏رود موجبات تحریک مردان را فراهم کند وبه مرد هم اجازه نمی‏دهد که چشم چرانی کند.چنین حجابی نه تنها نیروی کار زن رافلج نمی‏کند،موجب تقویت نیروی کار اجتماع نیز می‏باشد.

جواب این اشکال آن است که حجاب اسلامی ،موجب هدر رفتن نیروی زن و ضایع ساختن استعدادهای فطری اونیست.ایراد مذکور بر آن شکلی از حجاب که در میان هندیها یا ایرانیان قدیم یایهودیان متداول بوده است وارد است.ولی حجاب اسلام نمی‏گوید که باید زن را درخانه محبوس کرد و جلوی بروز استعدادهای او را گرفت.مبنای حجاب در اسلام‏ این است که التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و به همسر شروع‏اختصاص یابد و محیط اجتماع،خالص برای کار و فعالیت‏باشد.به همین جهت‏ به زن‏اجازه نمی‏دهد که وقتی از خانه بیرون می‏رود موجبات تحریک مردان را فراهم کند وبه مرد هم اجازه نمی‏دهد که چشم چرانی کند.چنین حجابی نه تنها نیروی کار زن رافلج نمی‏کند،موجب تقویت نیروی کار اجتماع نیز می‏باشد.اگر مرد تمتعات جنسی را منحصر به همسر قانونی خود کند و تصمیم بگیردهمینکه از کنار همسر خود بیرون آمد و پا به درون اجتماع گذاشت، دیگر درباره این‏مسائل نیندیشد، قطعا در این صورت بهتر می‏تواند فعال باشد تا اینکه همه فکرش‏متوجه این زن و آن دختر و این قد و بالا و این طنازی و آن عشوه‏گری باشد و دائمانقشه طرح کند که چگونه با فلان خانم آشنا شود.

زن

آیا اگر زن،ساده و سنگین به دنبال کار خود برود برای اجتماع بهتر است‏ یا آنکه‏برای یک بیرون رفتن چند ساعت پای آینه وقت‏خود را تلف کند وزمانی هم که بیرون رفت تمام سعیش این باشد که افکار مردان را متوجه خود سازد وجوانان را که باید مظهر اراده و فعالیت و تصمیم اجتماع باشند به موجوداتی هوسباز وچشم چران و بی‏اراده تبدیل کند؟عجبا!به بهانه اینکه حجاب،نیمی از افراد اجتماع را فلج کرده است،بابی‏حجابی و بی‏بند و باری نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کرده‏اند.کار زن پرداختن‏به خودآرایی و صرف وقت در پای میز آرایش ‏برای بیرون رفتن،و کار مردچشم چرانی و شکارچی‏گری شده است.

آنچه اسلام نمی‏خواهد این است‏که زن به صورت چنین موجود مهملی درآید که کارش فقط استهلاک ثروت و فاسدکردن اخلاق اجتماع و خراب کردن بنیان خانواده باشد.اسلام با فعالیت واقعی‏اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هرگز مخالف نیست.متون اسلام و تاریخ اسلام گواه‏این مطلب است.

آری یک نوع فعالیت اقتصادی رایج‏شده است که باید آن را ثمره بی‏حجابی‏دانست و آن این است که بنکدار به جای اینکه بکوشد جنس بهتر و مرغوبتر برای‏مشتریان خود تهیه کند،یک مانکن را به عنوان فروشنده می‏آورد،نیروی زنانگی وسرمایه عصمت و عفاف او را استخدام می‏کند و وسیله پول درآوردن و خالی کردن‏جیبها قرار می‏دهد.یک فروشنده باید کالا را همان طوری که هست‏به مشتری ارائه‏دهد ولی یک دختر خوشگل فروشنده با ادا و اطوار و ژستهای زنانه و در معرض‏قرار دادن جاذبه جنسی خود مشتری را جلب می‏کند.بسیاری از افراد که اصلا مشتری‏نیستند برای اینکه چند دقیقه با او حرف بزنند یک چیزی هم می‏خرند.

یک نوع فعالیت اقتصادی رایج‏شده است که باید آن را ثمره بی‏حجابی‏دانست و آن این است که بنکدار به جای اینکه بکوشد جنس بهتر و مرغوبتر برای‏مشتریان خود تهیه کند،یک مانکن را به عنوان فروشنده می‏آورد،نیروی زنانگی وسرمایه عصمت و عفاف او را استخدام می‏کند و وسیله پول درآوردن و خالی کردن‏جیبها قرار می‏دهد

آیا این فعالیت اجتماعی است؟آیا این تجارت است‏یا کلاهبرداری و رذالت؟

می‏گویند زن را توی کیسه سیاه نپیچید. ما نمی‏گوییم زن خود را در کیسه سیاه بپیچید ولی آیا باید طوری لباس بپوشد ودر اجتماع عمومی ظاهر شود که برجستگی های بدنش را هم به مردان شهوتران وچشم چران نشان بدهد و از آن طور که هست‏بهتر و جاذبتر برای آنها جلوه دهد؟ازوسائل مصنوعی در زیر لباس استفاده کند تا چاقی و زیبایی مصنوعی را هم برای‏فریفتن و دل ربودن مردان بیگانه به مدد بگیرد؟این مدها و لباسهای تحریک‏آمیز برای‏چه به وجود آمده است؟آیا برای این است که بانوان آن لباسها را برای همسرانشان‏بپوشند؟!این کفشهای پاشنه بلند برای چیست؟ آیا لباسهایی که نازک‏کاری‏ها وبرجستگیهای بدن را نشان می‏دهد جز برای تهییج مردان و برای صیادی است؟عملاغالب خانمهایی که از این نوع کفشها و لباسها و آرایشها استفاده می‏کنند تنها مردی راکه در نظر نمی‏گیرند شوهران خودشان است. زن می‏تواند در میان زنان و در میان محارم خود از هر نوع لباس و آرایشی‏استفاده کند اما متاسفانه تقلید از زنان غربی برای هدف و منظور دیگری است.

غریزه خودآرایی و شکارچی‏گری در زن غریزه عجیبی است.وای اگر مردان هم‏به آن دامن بزنند و مدسازان و طراحان نواقص کار آنان را برطرف کنند و مصلحین‏اجتماع!هم تشویق کنند.

اگر دختران در اجتماعات عمومی لباس ساده بپوشند،کفش ساده به پا کنند،باچادر یا با پالتو و روسری کامل به مدرسه و دانشگاه بروند،آیا در چنین شرایطی بهتر درس می‏خوانند یا با وضعی که مشاهده می‏کنیم؟اصولا اگر التذاذهای جنسی ومنظورهای شهوانی در کار نیست چه اصراری است که بیرون رفتن زن به این کل‏باشد؟چرا اصرار می‏ورزند که دبیرستانهای مختلط به وجود آورند؟

برگرفته از کتاب "مسئله حجاب" ، نوشته ی استاد شهید مرتضی مطهری

تلخیص و تنظیم: کهتری

مقالات مرتبط

وقتی زنان آزاد می شوند

زن یا ملکه زیبایی؟

خواننده ای که حجاب را برگزید!

قطب آرامش بخش

حجاب محدودیت است!؟

حجاب ، نفعی برای مردان!؟

الگوی زنان بعد ار هزار سال؟

ترویج ریاضت کشی ،دلیل حجاب!؟

شرط ورود زنان به اجتماع

آیا امام با حجاب اجباری موافق بودند؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.