تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موزه پزشکی به روایت تصویر

موزه تاریخ علوم پزشکی ایران جایی است که در آن می توانید تاریخ کهن پزشکی ایران، ادوات پزشکان قدیمی، کتاب های خطی حکیمان، آثار به جا مانده از مشاهیر طب و نمونه هایی از عجیب ترین موجودات مورد مطالعه در تاریخ پزشکی را از نزدیک ببینید. این موزه در خیابان كارگر شمالی - خیابان شانزدهم(فرشی مقدم) - انتهای كوچه پارك علم و فناوری قرار دارد.

 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر
 • موزه پزشکی به روایت تصویر
  موزه پزشکی به روایت تصویر

گروه گردشگری تبیان