تبیان، دستیار زندگی
التَوَكُلُ اَن لاتَخافَ اَحداً اِلاّ اللهَ بزن بـر لطـف حق دست توكل كـه لطف ایـزدى باشد تو را بس توكـل آن بـوَد كـاندر دو عالم به غیر حق نـترسى از دگر كس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهل حكمت رضوى
چهل حکمت رضوی

1 ـ مِن اَخلاقِ الاَنبیاء التَّنّظُّف

نظافت موجب پاكى جسم است  نظافت مایـه آرام جـان است

امـام هشتمین فرمود بـا خلق  نظـافت شیـوه پیغمبران است

2 ـ صاحِبُ النّعمَةِ یَجِبُ ان یُوَسِّعَ عَلى عِیالِهِ

توانگر را بوَد واجب كه بخشد  زن و فـرزند را از مال دنیـا

دهـد وسـعت به امر زندگانى   بـه شـكر نعـمت حى ّ تـوانا

3 ـ مَن لَم یَشكُرِ المُنعِمَ مِن المَخلوقین لَم یَشكُر اللهَ عزّوجلّ

شـنیده ام كه علـى بن موسـى كاظم  خدیو طوس، بفـرمـود نكته اى زیبـا

كسى كه نیكویى خلق را نداشت سپاس  نكـرده است سپـاس خداى بـى همتـا

4 ـ الایمانُ اداءُ الفرائضِ و اجتِنابُ المَحارِم

فرمود رضــ ا امام هشتم:  انجام فرائــ ض است ایمان

دورى ز محرّمات و زشتى   پرهیز ز ناصواب و عصیان

5 ـ لَم یَخُنكَ الاَمین، وَ لكِن ائتَمَنتَ الخائِنَ

كسى كه بیـم ندارد ز كردگار علیم  وِرا به خدمت خلق خدا مكن تعیین

امین نكرده خیانت، تو از ره غفلت  امین شمـرده خیـانت شعار بدآیین

6 ـ الصَّمتُ بابٌ مِن ابوابِ الحِكمة

زبـان تو گـر تحـت فرمان نباشد  خموشـى گزیـن، تا نیفتى به ذلـّت

على بن موسـى الرضا راست پندى :  سكوت است بابـى ز ابواب حكمت

7 ـ الاَخُ الاَكبرُ بِمنزِلةِ الاَب

برادر چو دانا و شد و آزموده  وِرا با پـدر مـى شمارش برابر

بگفتـا امـام بحق، نور مطلق  به جاى پـدر هست، مهتر برادر

8 ـ صدیقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقلُهُ و عَدُوُّه جَهلُهُ

بــ ه نزدیـك نـادان بـوَد تـار گیتى   ز دانـش بكـن گـیتـى تـار روشـن

بفرمود فرزنـد موســ ى بـن جعفـر:  تو را عقل یار است و جهل است دشمن

9 ـ التَّوَدُّدُ الى النّاسِ نِصْفُ العَقلِ

همیشـه در پـى تیـمـار بینـوایان باش  كمك به خلق، ز كردار خـالق احـد است

امام راست در این رهگذر، كلامى نغـز:  كه در معاشرت خلق، نیمى از خرد است

10 ـ التَوَكُلُ اَن لاتَخافَ اَحداً اِلاّ اللهَ

بزن بـر لطـف حق دست توكل  كـه لطف ایـزدى باشد تو را بس

توكـل آن بـوَد كـاندر دو عالم  به غیر حق نـترسى از دگر كس

این بخش ادامه دارد...


نظم اشعار از على باقرزاده (بقا)

تنظیم برای تبیان: سمانه دولت آبادی