تبیان، دستیار زندگی
برای بیان حالات روحی و درونی چون شادی، تعجب، درد، افسوس و مانند آن ها از شبه جمله استفاده می شود. ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبه جمله (صوت)

كلیات مباحث دستوری

برای بیان حالات روحی و درونی چون شادی، تعجب، درد، افسوس و مانند آن ها از کلماتی همچون به، وه، آه، آوخ و جزء آن ها استفاده می شود که به آن شبه جمله یا صوت می گویند.

اقسام شبه جمله:

شبه جمله امید و آرزو و دعا:  کاش، ای کاش،  الهی، ان شاء الله

شبه جمله تحسین و تشویق:   خوب، آفرین، مرحبا، به به، بارک الله

شبه جمله درد و تاسف: آه، واویلا، وای، دریغ، فریاد

شبه جمله تعجب: به، وه، اوه، عجب، شگفتا

شبه جمله تنبیه و تحذیر: امان، مبادا، زنهار

شبه جمله امر، یا الله، بسم الله، خاموش، خفه

شبه جمله احترام و قبول:  چشم، قربان، ای بچشم

شبه جمله جواب و تصدیق:  بله، آری، البته، ای، ای والله

کاربرد شبه جمله:

1- جانشین جمله است و همراه حرف اضافه به کار می رود و متمم می گیرد:

مرحبا به این فکر و ادراک

2- جانشین جمله پایه است و همراه حرف ربط می آید و جمله پیرو می گیرد:

افسوس که افسانه سرایان همه خفتند!

ای کاش که هر روز شما را می دیدم!

3- بی همراهی حرف اضافه و حرف ربط به کار می رود و حکم جمله مستقل دارد:

بارک الله! به شما تبریک می گویم.

آفرین! خوب نوشته ای

4- بی همراهی حرف اضافه و حرف ربط به کار می رود و نقش قیدی پیدا می کند:

علم و آزادگی و حُسن و جوانی و هنر عجبا هیچ نیرزد که بی سیم و زرم!

5- بی همراهی حرف اضافه و حرف ربط در جایگاه مسند:

خوشا شیراز و وضع بی مثالش  خداوندا، نگه دار از زوالش.

مطالب مرتبط:

دستور زبان فارسی(قید)

دستور زبان فارسی(ضمیر)

دستور زبان فارسی(صفت)

دستور زبان فارسی(کاربرد اسم)

دستور زبان فارسی(اسم و کاربرد اسم)

دستور زبان فارسی(انواع فعل - وجه فعل)


منبع: : دستور زبان فارسی تالیف گیوی و انوری

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: سمیرا بادامستانی