تبیان، دستیار زندگی
طلبگی فقط با عزت نفس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طلبگی فقط با عزت نفس

طلبگی فقط با عزت نفس

بسم الله الرحمن الرحیم

متاسفانه بعضی وقتها فشار مالی و اقتصادی باعث می‌شود که بسیاری از مسائل مهم را فراموش کنیم. اینکه طلبه چه خصلت هایی دارد و باید از چه کسی پیروی کند و... مطالبی است که در مقالات گذشته به آن اشاره کردیم.

ولی واقعیت آن است که محبت مال (پول) هنوز از دل برخی از ما ها بیرون نرفته است. گاهی پس از گذشت چندین سال درس خواندن٬ هنوز که هنوز است اگر جایی پول پخش کنند (متاسفانه حتی اگر اندک هم باشد) دل و قلوه ما بهم می‌ریزد، نفس‌ها تند تر شده و هر کار ضروری ترک می‌شود که شاید این چندر غاز تومن را به دست بیاوریم.

آیا با این سبک و روش و شیوه٬ می‌توان طلبه شد و از آن مهم تر٬ طلبه ماند. و یا اگر هم به ظاهر طلبه ماندیم٬ ممکن است سرباز امام زمان باشیم؟

آن چه از مناعت طبع علمای بزرگ و عزت نفس این مردان علم و عمل نقل می‌کنند با ما فاصله بسیار زیادی دارد و به عبارت دیگر باید خیلی روی خودمان کار کنیم تا به اوائل راهی برسیم که آنها در آن حرکت می‌کردند.

آیة الله بهاء الدینی می‌فرمود:

«قداست روحانی ارزان به دست نیامده، تا ارزان از دست دهیم؛ بلکه برای به دست آوردن آن خونها ریخته شده و زجرهای فراوان کشیده شده است. وظیفه کلیه طلاب، حفظ قداست این لباس با ارزش است.

آقایان نباید نزد روحانی و غیر روحانی سر خم کنند و برای مال دنیا شأن خود و روحانیت را زایل کنند. باید تا ممکن است قناعت پیشه باشند. بزرگان و علمای سلف هیچ کدام به مجرد وارد شدن به درس سطح، خانه شخصی نداشتند؛ که طلبه مبتدی امروز، اشتهای داشتن آن را دارد و برای تهیه آن به هر کس رو می زند.

... باید توجه داشته باشیم که از نشانه های تکامل و عوامل رشد شخصیت ما

«مناعت طبع» است؛ یعنی از هر کس پول قبول نکنیم و در هر جا که معرکه ای به پاست وارد نشویم.»


پایگاه صالحین

تهیه و فرآّوری محمد حسین امین