تبیان، دستیار زندگی
عـزادارى براى ابا عـبدالله الحسین علیه السلام خصوصا، و براى سایر ائمه علیهم السلام كه گرفتار مصائب گردیده و با شمشیر یا بوسیله زهر به شهادت رسیده اند عـموما مورد توجه امامان بوده است ، چنانكه ازرى از امام صادق علیه السلام روایت مى كند كه به فضیل فرمود:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تشكیل مجالس عزا مورد علاقه امامان است

نوحه، محرم، حبیب

عـزادارى براى ابا عـبدالله الحسین علیه السلام خصوصا، و براى سایر ائمه علیهم السلام كه گرفتار مصائب گردیده و با شمشیر یا بوسیله زهر به شهادت رسیده اند عـموما مورد توجه امامان بوده است ، چنانكه ازرى از امام صادق علیه السلام روایت مى كند كه به فضیل فرمود:

« آیا مـجالس عـزا بر پا مى كنید و از اهل بیت و آنچـه بر آنان گـذشتـه است صحبت مـى دارید؟ فـضیل گفت : آرى قربانت گردم ، امام فرمود: اینگونه مجالس را دوست دارم پس امر ما را زنده گـردانید كه هر كس امـر مـا را زنده كند مـورد لطف و مـرحمت خدا قرار مى گیرد فـضیل ، هر كس از مـا یاد كند یا نزد او از مـا یاد كنند و به اندازه بال مگس اشك بریزد، خدا گناهانش را مى آمرزد اگر چه بیش از كف دریا باشد.» 1

عزاداران حسین علیه السلام مورد توجه فرشتگان و ائمه اند

مـَسْمـَع كُردین از امـام صادق عـلیه السلام روایت مـى كند كه فـرمـود: مـسمـع ، تـو اهل عـراقـى آیا به زیارت قـبر حسین مى روى ؟ عرض كردم : نه من مرد مشهورى هستم از اهل بصره كه در نزد مـا طرفـداران خـلیفـه زیادند و دشمـنان مـا از نواصب از اهل قبائل و غیره بسیارند و من ایمن نیستم كه به خلیفه برسانند و مزاحم ما بشوند.

فرمود: آیا متذكر مصائب او مى شوید؟ عرض كردم : آرى .

فرمود: آیا از ذكر مصائب حسین ناراحتى به شما دست مى دهد؟

عـرض كردم : آرى به خـدا چـشمـانم پـر از اشك مـى شود كه اهل خانه مى بینند و از غذا باز مى مانم .

حضرت فرمود: خدا اشكت را مورد توجه قرار دهد كه تو از جمله كسانى به حساب مى آیى كه در مصائب ما جزع مى كنند و به خوشحالى ما شاد و به حزن ما اندوهناكند، و بدان كه به هنگـام مـرگ پـدرانم نزد تو حضور یابند و سفارش ترا به ملك الموت مى كنند و فـرشتگان قبل از مردن آنچنان بشارتى به تو حضور مى دهند كه چشمانت روشن گردد و عـلاقـه و مـحبت فـرشتـه مـرگ بر تو بیش از علاقه مادر به فرزند است سپس اشك در چشمان مبارك امام حلقه زد و چشمان من هم اشكبار شد.

چنانكه ازرى از امام صادق علیه السلام روایت مى كند كه به فضیل فرمود:

« آیا مـجالس عـزا بر پا مى كنید و از اهل بیت و آنچـه بر آنان گـذشتـه است صحبت مـى دارید؟ فـضیل گفت : آرى قربانت گردم ، امام فرمود: اینگونه مجالس را دوست دارم پس امر ما را زنده گـردانید كه هر كس امـر مـا را زنده كند مـورد لطف و مـرحمت خدا قرار مى گیرد فـضیل ، هر كس از مـا یاد كند یا نزد او از مـا یاد كنند و به اندازه بال مگس اشك بریزد، خدا گناهانش را مى آمرزد اگر چه بیش از كف دریا باشد.»

آنگـاه امـام صادق علیه السلام فرمود: مسمع ، زمین و آسمان در موقع شهادت امیرالمؤمنین بر ما ترحم نموده و گریستند، و فرشتگان از زمین و آسمان بیشتر بر ما گریستند و از هنگام كشته شدن ما اشكهاى فرشتگان قطع نشده و كسى بر ما گریه نمى كند مگر آنكه قـبل از خارج شدن اشك از چشمش مورد لطف و رحمت خدا قرار مى گیرد، اگر یك قطره از آن اشكها در دوزخ افـتـد شعله هاى آتش دوزخ خاموش گردد و از حرارت و سوزندگى باز ایستد.

سپـس فـرمـود: كسى كه قـلبش براى مـا به درد آید در وقـت مـردن با دیدن مـا خوشحال و فرحناك گردد و خوشحالى او ادامه خواهد داشت تا در نزد حوض كوثر به ما مـلحق شود، و حوض كوثـر هم با ورود دوستـان مـا خوشحال خواهد شد...2

محرم ماه عزا است

نوحه، محرم، امام حسین

1 ـ ابراهیم بن ابى محمود از حضرت ثامن الحجج على بن موسى الرضا علیه السلام روایت مى كند كه فرمود:

امام رضا فرمود: « محرم ماهى است كه اعراب زمان جاهلیت آنرا محترم شمرده و جنگ و كشتار را در آن مـاه حرام مـى دانستـند ولى مـسلمـان نمـاها در این مـاه خـون مـا را حلال شمردند و ریختند و هتك حرمت ما نمودند و زنان و كودكان ما را در این ماه اسیر كردند و آتـش به خـیمـه هاى مـا زدند و امـوال مـا را غـارت نمـودند و احتـرام رسول خـدا را در حق مـا رعـایت نكردند همانا روز عاشوراى حسینى پلكهاى چشم ما را ( از شدت گریه ) مجروح و سراشك ما را چون سیل روان ساخت ، عزیزان ما را در سرزمین محنت و بلا خوار و ذلیل كرد، همانا غم و اندوه ما تا قیامت ادامه دارد. پس بر حسین گریه كنندگان بگریند كه گریه بر او گناهان بزرگ را محو مى كند » .

سپـس فرمود: چون ماه محرم فرا مى رسید، كسى پدرم را خندان نمى دید و این وضع ادامه داشت تـا روز عـاشورا، در این روز پـدرم را اندوه و حزن و مـصیبت فرا مى گرفت و مى گریست و مى گفت : در چنین روزى حسین را كه درود خدا بر او باد، كشتند.

2 ـ حسن بن فضّال از امام رضا علیه السلام روایت مى كند كه فرمود: هر كسى از سعى و تـلاش براى تـهیه و تـامـین حوائج و نیازمندى خود در روز عاشورا خوددارى نماید خدا حوائج دنیا و آخـرت او را برآورده سازد و كسى كه روز عاشورا را روز مصیبت و اندوه بداند و گریه كند خدا روز قیامت را روز فرح و شادى او قرار دهد و چشمش را در بهشت با دیدن مـا روشن سازد و كسى كه روز عاشورا را روز بركت نام نهد و چیزى را در این روز ذخـیره مـنزل خود سازد خدا بركت را از آن بردارد و در روز قیامت او را با یزید و عبیدالله بن زیاد و عـمـر بن سعد كه لعنت خدا بر آنها باد محشور گرداند و آنها را طبقات پائین دوزخ جاى دهد.3

تهیه و تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان


پی نوشت ها:

1. بحارج 44/ص 282 و 289.

2. بحارج 44 / ص 289.

3.  بحارج 44 / ص 283.

منبع: آنچه در كربلا گذشت، آیت الله محمد على عالمى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.