تبیان، دستیار زندگی
در مجالس حسینی احساس و عاطفه ، به كمك شعور مى آید و مكتب عاشورا زنده مى ماند و اشك ، زبان گویاى احساسهاى عمیق یك انسان متعهّد و پاى بند به خطّ حسینى و كربلایى است . اشك ، دلیل عشق است و نشانه پیوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارزش گریستن و گریاندن در احادیث

محرم

در مجالس حسینی احساس و عاطفه ، به كمك شعور مى آید و مكتب عاشورا زنده مى ماند و اشك ، زبان گویاى احساسهاى عمیق یك انسان متعهّد و پاى بند به خطّ حسینى و كربلایى است .

اشك ، دلیل عشق است و نشانه پیوند.

اشك ، زبان دل است و شاهد شوق .

دلى كه به حسین علیه السّلام و اهل بیت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله عشق دارد، بى شك در سوگ آنان مى گرید و با این گریه ، مهر و علاقه درونى خود را نشان مى دهد و گریه بر حسین علیه السّلام تجدید بیعت با كربلا و فرهنگ شهادت است و امضاى راه خونین شهیدان .

خود پیامبر و على و فاطمه و... علیهم السّلام و فرشتگان و كرّوبیان و جنّ و انس بر مظلومیّت آل اللّه گریسته و مجالس عزا و گریه برپا كرده اند. حتى انبیاى گذشته هم اشكى ریزان و دلى سوزان و توسّل و توجّهى به خاندان عصمت و اسوه هاى شهادت داشته اند.1

در اینجا به برخى از احادیث مربوط به این سنّت ارزشمند و زیبا اشاره می کنیم:

كُشته اشك

حسین بن على علیه السّلام فرمود:

من كُشته اشكم . هیچ مؤمنى مرا یاد نمى كند مگر آنكه (بخاطر مصیبتهایم ) گریه مى كند.

بحارالانوار، ج 44، ص 279

یك قطره اشك

حسین بن على علیه السّلام فرمود:

چشمان هر كس كه در مصیبتهاى ما قطره اى اشك بریزد، خداوند او را در بهشت جاى مى دهد.

احقاق الحق ، ج 5، ص 523

بهشت ، پاداش عزادارى

امام سجّاد علیه السّلام فرمود:

هر مؤمنى كه چشمانش براى كشته شدن حسین بن على علیه السّلام و همراهانش اشكبار شود و اشك بر صورتش جارى گردد، خداوند او را در غرفه هاى بهشتى جاى مى دهد.

ینابیع الموده ، ص 429

به یاد فرزندان فاطمه علیها السّلام

امام سجاد علیه السّلام فرمود:

من هرگز شهادتِ فرزندان فاطمه علیها السّلام را به یاد نیاوردم ، مگر آنكه بخاطر آن ، چشمانم اشكبار گشت .

بحارالانوار، ج 46، ص 109

اشك على علیه السّلام در سوگ شهداى كربلا

امام باقر علیه السّلام فرمود:

امیرالمؤمنین علیه السّلام با دو تن از یارانش از )كربلا( گذر كردند، حضرت ، هنگام عبور از آنجا، چشمهایش اشك آلود شد، سپس فرمود:

اینجا مركبهایشان بر زمین مى خوابد، اینجا محلّ بارافكندنشان است و اینجا خونهایشان ریخته مى شود، خوشا به حال تو اى خاكى كه خون دوستان بر روى تو ریخته مى شود!

بحارالانوار، ج 44، ص 258

امام سجّاد علیه السّلام فرمود:

هر مؤمنى كه چشمانش براى كشته شدن حسین بن على علیه السّلام و همراهانش اشكبار شود و اشك بر صورتش جارى گردد، خداوند او را در غرفه هاى بهشتى جاى مى دهد

محرم

اشك ، حجاب دوزخ

امام باقر علیه السّلام پس از شنیدن سروده هاى)كمیت ( درباره اهل بیت ، گریست و سپس فرمود:

هیچ كس نیست كه ما را یاد كند، یا نزد او از ما یاد شود و از چشمانش هر چند به اندازه بال پشه اى اشك آید، مگر آنكه خداوند برایش در بهشت ، خانه اى بنا كند و آن اشك را حجاب میان او و آتش دوزخ قرار دهد.

الغدیر، ج 2، ص 202

بیست سال گریه

امام صادق علیه السّلام فرمود:

امام زین العابدین علیه السّلام بیست ساله (به یاد عاشورا) گریست و هرگز طعامى پیش روى او نمى گذاشتند مگر اینكه گریه مى كرد.

بحارالانوار، ج 46، ص 108

چشمهاى اشكبار:

امام صادق علیه السّلام فرمود:

نزد هر كس كه از ما (و مظلومیت ما) یاد شود و چشمانش پر از اشك گردد، خداوند چهره اش را بر آتش دوزخ حرام مى كند.

بحارالانوار، ج 44، ص 285

اشكهاى ارزشمند

امام صادق علیه السّلام ، به(مسمع ) كه از سوگواران و گریه كنندگان بر عزاى حسینى بود، فرمود:

خداى ، اشك تو را مورد رحمت قرار دهد. آگاه باش ، تو از آنانى كه از دلسوختگان ما به شمار مى آیند، و از آنانى كه با شادى ما شاد مى شوند و با اندوه ما غمگین مى گردند.

آگاه باش ! تو هنگام مرگ ، شاهد حضور پدرانم بر بالین خویش خواهى بود.

وسائل الشیعه ، ج 10، ص 397

دلهاى سوخته

امام صادق علیه السّلام بر سجّاده خود نشسته و بر زائران و سوگواران اهل بیت ، چنین دعا مى كرد و مى فرمود:

خدایا ... آن دیدگان را كه اشكهایش در راه ترحّم و عاطفه بر ما جارى شده و دلهایى را كه بخاطر ما نالان گشته و سوخته و آن فریادها و ناله هایى را كه در راه ما بوده است ، مورد رحمت قرار بده .

بحارالانوار، ج 98، ص 8

گریه برمظلومیّت شیعه

امام صادق علیه السّلام فرمود:

هر كس كه چشمش در راه ما گریان شود، بخاطر خونى كه از ما ریخته شده است ، یا حقى كه از ما گرفته اند، یا آبرویى كه از ما یا یكى از شیعیان ما برده و هتك حرمت كرده اند، خداى متعال به همین سبب ، او را در بهشت جاودان ، براى ابد جاى مى دهد.

امالى شیخ مفید، ص 175

كوثر و اشك

امام صادق علیه السّلام فرمود:

هیچ چشمى نیست كه براى ما بگرید، مگر اینكه برخوردار از نعمتِ نگاه به (كوثر) مى شود و از آن سیرابش مى كنند.

جامع احادیث الشیعه ، ج 12، ص 554

امام صادق علیه السّلام بر سجّاده خود نشسته و بر زائران و سوگواران اهل بیت ، چنین دعا مى كرد و مى فرمود: خدایا ... آن دیدگان را كه اشكهایش در راه ترحّم و عاطفه بر ما جارى شده و دلهایى را كه بخاطر ما نالان گشته و سوخته و آن فریادها و ناله هایى را كه در راه ما بوده است ، مورد رحمت قرار بده

گریه آسمان

امام صادق علیه السّلام فرمود:

اى زراره ! آسمان چهل روز، در سوگ حسین بن على علیه السّلام گریه كرد.

جامع احادیث الشیعه ، ج 12، ص 552

گریه و اندوه مطلوب

امام صادق علیه السّلام فرمود:

هر نالیدن و گریه اى مكروه است ، مگر ناله و گریه بر حسین علیه السّلام .

بحارالانوار، ج 45، ص 313

محرم

پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و گریه بر شهید

امام صادق علیه السّلام فرمود:

وقتى خبر شهادت جعفر بن ابى طالب و زید بن حارثه به پیامبر خدا رسید، از آن پس هرگاه وارد خانه مى شد، بر آن دو شهید بشدّت مى گریست و مى فرمود:

آن دو شهید، با من هم سخن و همدم و انیس بودند، و هر دو رفتند! ...

من لایحضره الفقیه ، ج 1، ص 177

گریه بر حسین علیه السّلام

امام رضا علیه السّلام به)ریّان بن شبیب( فرمود:

اى پسر شبیب ! اگر بر چیزى گریه مى كنى ، بر حسین بن على بن ابى طالب علیه السّلام گریه كن ، چرا كه او را مانند گوسفند سر بریدند.

بحارالانوار، ج 44، ص 286

آثار گریستن بر حسین علیه السّلام

امام رضا علیه السّلام فرمود:

گریه كنندگان باید بر كسى همچون حسین علیه السّلام گریه كنند، چرا كه گریستن براى او، گناهان بزرگ را فرو مى ریزد.

بحارالانوار، ج 44، ص 284

اشک و آمرزش گناه

امام رضا علیه السّلام فرمود:

اى پسر شبیب ! اگر بر حسین علیه السّلام آن قدر گریه كنى كه اشکهایت بر چهره ات جارى شود، خداوند همه گناهانت را كه مرتكب شده اى مى آمرزد؛ كوچك باشد یا بزرگ ، كم باشد یا زیاد.

امالى صدوق ، ص 112

ثواب بى حساب

امام صادق علیه السّلام فرمود:

هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشكى كه براى ما ریخته شود (كه چیزى با آن برابرى نمى كند و مزد بى اندازه دارد).

جامع احادیث الشیعه ، ج 12، ص 548

منبع: چهل حدیث عزادارى، جواد محدّثى

تهیه و تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان


پی نوشت:

1- به كتاب (تاریخ النیاحة على الامام الشهید) یا ترجمه فارسى آن به نام (تاریخچه عزادارى حسینى ) مراجعه كنید

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.