تبیان، دستیار زندگی
او هنگامی‌ كه گرفتارى را دید، ایمان آورد، و این پذیرفته نیست. این حكم خداست كه بر گذشتگان و آیندگان چنین روا داشته: ... پس چون سختى عذاب ما را دیدند، گفتند:فقط به خدا ایمان آوردیم و اینك بدان چه با او شریك می‌كردیم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تفسیر امام رضا از سوره‌ی یونس
تفسیر امام رضا از سوره یونس

آیه‌ی 58

قل بِفَضلِ اللهِ و برحمَتِه فبِذلِكَ فلیَفرَحوا هو خَیر مِمّا یَجمَعون.

محمّد بن فضل این أیه را نزد امام رضا(ع) خواند كه.. بگو به فضل و رحمت خداست كه مؤمنان باید شاد شوند.

امام فرمود:

همراهى با ولایت محمّد و آل محمّد علیهم السلام، برتر از هر آن چیزى است كه دیگران از دنیاى خود می‌اندوزند.

(كافى1:423)

آیه‌های 90 و 91

آلآنَ و قَد عَصَیتَ قبلُ و كُنتَ مِنَ المُفسِدین. فالیَومَ نُنَجّیكَ ببَدَنُكَ لِتَكونَ لِمَن خلفَكَ آیةً.

ابراهیم بن محمّد همدانى گوید:

از امام رضا(ع) پرسیدم:

چرا خداوند فرعون را غرق كرد، در حالى كه او ایمان آورده و به یگانگى خداوند اعتراف كرده بود؟

امام فرمود:

او هنگامی‌ كه گرفتارى را دید، ایمان آورد، و این پذیرفته نیست. این حكم خداست كه بر گذشتگان و آیندگان چنین روا داشته: ... پس چون سختى عذاب ما را دیدند، گفتند:فقط به خدا ایمان آوردیم و اینك بدان چه با او شریك می‌كردیم كافریم. و هنگامی‌ كه عذاب ما را دیدند، دیگر ایمانشان برى آنان سودى ندارد. (مؤمن84) و فرموده است: روزى كه پاره اى از نشانه هاى پروردگارت پدید آید، كسى كه پیشتر ایمان نیاورده یا خیرى در ایمان آوردن خود به دست نیاورده، ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد. (انعام158) فرعون نیز این گونه بود .. وقتى كه در آستانه غرق شدن قرار گرفت، گفت: ایمان آوردم كه هیچ معبودى جز آن كه بنىاسرائیل به او گرویده اند، نیست و من از تسلیم شدگانم. پس به او گفته شد: اكنون؟ در حالى كه پیش از این نافرمانى می‌كردى و از تباهكاران بودى؟ پس امروز تو را با زره خودت به بلندى می‌افكنیم تا براى آنان كه از پىِ تو می‌آیند عبرتى باشد... و فرعون از سر تا پا در لباسى آهنین بود. هنگامی‌ كه غرق شد خداوند او را از آب بیرون افكند تا براى آیندگان درسى باشد و او را ببینند كه با آن جامه هاى سنگین آهنى اینك در بلندى قرار گرفته است، در حالى كه طبیعت جسم سنگین آن است كه در آب فرو رود و بالا نیاید. این خود نشانه اى است. دلیل غرق فرعون را در جاى دیگرى نیز می‌توان یافت، زیرا او هنگامی‌ كه در آٍستانه مرگ بود، به خدا متوسّل نشد بلكه موسى را یاد كرد و خدا چنین وحى كرد كه: اى موسى! تو كه فرعون را نیافریدى، پس نمی‌توانى او را رهایى بخشى! اما اگر از من خواسته بود او را نجات می‌دادم.

(علل الشرایع1:55)


منابع: (كافى1:423) ،(علل الشرایع1:55)

تنظیم برای تبیان: سمانه دولت آبادی