تبیان، دستیار زندگی
-«ان الله یبغض القیل و القال و اضاعة المال و كثرة السؤال »خداوند قیل و قال و ضایع كردن مال و پرسش بسیار (و بى مورد) را دشمن مى دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند گفتار از امام رضا علیه السلام

چند گفتار از امام رضا(ع)

براى تبرك و نیز بهره ورى از دانش امام على بن موسى الرضا علیهما السلام،برخى سخنان آن عزیز بزرگوار را ذكر مى كنیم:

1- «المرء مخبوء تحت لسانه »مرد زیر زبانش پنهان است و چون سخن بگوید شناخته مى شود.

2- «التدبیر قبل العمل یؤمنك من الندم »تدبیر و اندیشه پیش از انجام كار تو را از پشیمانى ایمن مى دارد.

3- «مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار»همنشینى با اشرار و بدكاران موجب بدبینى نسبت به نیكان و درستكاران مى شود.

4- «بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد»دشمنى با بندگان خدا بد توشه یى است براى آخرت.

5- «ما هلك امرء عرف قدره »شخصیكه قدر و منزلت خویش را بشناسد هلاك نمى گردد.

6- «الهدیة تذهب الضغائن من الصدور»هدیه كینه ها را از دلها مى زداید.

7- «اقربكم منى مجلسا یوم القیمة احسنكم خلقا و خیركم لاهله »در قیامت آنكس به من نزدیكتر است كه در دنیا خوش اخلاقتر و نسبت به خانواده ى خود نیكوكارتر باشد.

8- «لیس منا من خان مسلما»كسى كه به مسلمانى خیانت كند از ما نیست.

9- «المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق »مؤمن چون خشمگین شود خشمش او را از رعایت حق بیرون نمى برد.

-«ان الله یبغض القیل و القال و اضاعة المال و كثرة السؤال »خداوند قیل و قال و ضایع كردن مال و پرسش بسیار (و بى مورد) را دشمن مى دارد.

11- محبت كردن با مردم نصف عقل است.

12- سختترین كارها سه چیز است:انصاف و حقگویى اگر چه علیه خود باشد-در همه حال بیاد خدا بودن-با برادران ایمانى در اموال مواسات كردن.

13- شخص با سخاوت از غذایى كه مردم برایش آماده كرده اند مى خورد تا دیگران نیز از غذایى كه او آماده مى سازد بخورند.

14- قرآن كلام و سخن خداست از آن نگذرید و هدایت را در غیر آن نجوئید كه گمراه مى شوید.

پاسخ امام (ع) به چند پرسش

پرسیدند:خدا چگونه و كجاست؟

امام فرمود:اساسا این تصورى غلط است،زیرا خداوند مكان را آفرید و خود مكان نداشت،و چگونگى ها را خلق كرد و خود از چگونگى (و تركیب) بر كنار بود،پس خدا با چگونگى و مكان شناخته نمى شود،و به حس در نمى آید،و به چیزى قیاس و تشبیه نمى گردد.

-چه زمانى خدا بوجود آمده است؟

امام-بگو چه زمانى نبوده تا بگویم چه وقت بوجود آمده است.

-چه دلیلى بر حدوث جهان (یعنى اینكه جهان قبلا نبوده و مخلوق است) وجود دارد؟

امام-نبودى سپس بوجود آمدى،و خود مى دانى كه خود را نیافریده یى و كسى كه مانند توست نیز ترا بوجود نیاورده است.

-ممكن است خدا را براى ما توصیف كنید؟

-امام-آنكه خدا را با قیاس توصیف كند همیشه در اشتباه و گمراهى است و آنچه مى گوید ناپسند است،من خدا را به آنچه خود تعریف و توصیف فرموده است تعریف مى كنم بدون آنكه از او رؤیتى یا صورتى در ذهن داشته باشم:«لا یدرك بالحواس »خدا با حواس آفریدگان درك نمى شود،«و لا یقاس بالناس »به مردم قیاس نمى شود،«معروف بغیر تشبیه »بدون تشبیه شناخته مى شود،در عین علو مقام به همه نزدیك است،بدون آنكه بتوان همانندى براى او معرفى كرد،به مخلوقات خود مثال زده نمى شود،«و لا یجور فى قضیته »در حكم و قضاوت خود بر كسى ستم نمى كند...به آیات و نشانه ها شناخته مى گردد.

-آیا ممكن است زمین بدون حجت و امام بماند؟

امام-اگر یك چشم بر هم زدن زمین از حجت خدا وامام خالى بماند همه ى زمینیان را فرو خواهد برد.

-ممكن است در باره ى فرج (امام عصر عج) توضیح بدهید؟

امام-آیا نمى دانى كه انتظار فرج جزو فرج است؟

-نه نمى دانم مگر به من بیاموزى!

امام-آرى،انتظار فرج از فرج است.

-ایمان و اسلام چیست؟

امام-حضرت باقر العلوم فرمودند:ایمان مرتبه یى بالاتر از اسلام،و تقوى مرتبه یى برتر از ایمان و یقین مرتبه یى برتر از تقوى است،و چیزى كمتر از یقین میان مردم تقسیم نشده است.

-یقین چیست؟

امام-توكل به خداى متعال و تسلیم در برابر اراده و خواست او،و رضایت به قضاى الهى،و واگذارى امور خویش به خدا (و از او مصلحت خواستن)

-عجب (خود بینى و خود پسندى) كه عمل را از بین مى برد چیست؟

امام-عجب درجاتى دارد،از جمله آنكه كار زشت در نظر بنده جلوه مى كند و آن را نیكو مى پندارد و از آن خشنود مى شود و گمان مى كند كار خوبى انجام داده است،و از جمله آنكه بنده به خداى خود ایمان مى آورد آنگاه بر خدامنت مى گذارد،در حالیكه منت گذاشتن حق خداست.

-آیا حضرت ابراهیم كه گفت:«و لكن لیطمئن قلبى »در دل خود تردیدى داشت؟

امام-نه ابراهیم یقین داشت،و منظورش این بود كه خدا بر یقین او بیافزاید.

-چرا مردم از امیر مؤمنان على علیه السلام دورى كردند و به غیر او روى آوردند با آنكه سابقه ى فضائل آن حضرت و مقام و منزلت او نزد پیامبر صلى الله علیه و آله براى مردم معلوم و آشكار بود؟

امام-چون امیر مؤمنان (ع) از پدران و برادران و عموها و دائى ها و بستگان آنان كه با خدا و رسول (ص) او در جنگ و ستیز بودند تعداد بسیارى كشته بود،و این باعث دشمنى و كینه ى آنان شد،و دوست نداشتند امیر مؤمنان (ع) ولى و رهبر آنان گردد و نسبت به غیر آن حضرت این احساس و دشمنى را نداشتند،زیرا غیر او در پیشگاه پیامبر (ص) و جهاد با دشمن مقام امیر مؤمنان را دارا نبود بهمین جهت مردم از امیر مؤمنان دور شدند و به غیر او رو آوردند.


منبع: مسند الامام الرضا (ع)، عیون اخبار الرضا (ع)

تنظیم برای تبیان: سمانه دولت آبادی