تبیان، دستیار زندگی
این بازی یک بازی منطقی است که هدف هر مرحله¬ی آن قراردادن جعبه¬ی قرمز در داخل جعبه¬ی آبی می¬باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازیbox up

بازیbox up

این بازی یک بازی منطقی است که هدف هر مرحله ی آن قراردادن جعبه ی قرمز در داخل جعبه ی آبی می باشد. این جعبه ها زمانی حرکت خواهند کرد که مربع کوچک مشکی در داخل آن ها باشد. در مراحلی که جعبه ی مشکی را مشاهده می کنید می توان از آن به عنوان جعبه ی کمکی برای تغییر مکان جعبه ی قرمز استفاده کرد.

دریافت بازی

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: کاشانچی و حمداوی

تنظیم: سمیرا بادامستانی