تبیان، دستیار زندگی
برای بالا بردن بالون، خلبان باید مشعل را برای مدت زیادی روشن نگه دارد. برای ثابت نگه داشتن بالون نیز خلبان مشعل را 5 ثانیه روشن و 20 ثانیه خاموش می کند و این عمل را تکرار می کند. ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بالون هوای گرم چگونه کار می کند؟

هوا با گرم شدن منبسط می شود، چگالی آن کاهش می یابد و به بالا می رود زیرا مولکول های هوای گرم با هم بیشتر فاصله می گیرند.

بالون هوای گرم چگونه کار می کند؟

یک بالن هوای گرم، یک کیسه بسیار بزرگ است که از مواد فوق سبک ساخته می شود و با هوای گرم پر می شود. هوای گرم چون از هوای عادی سبک تر است به بالا می رود و بالن را با خود به بالا می برد. محفظه هوای گرم بالن باید به حدی بزرگ باشد که هوای گرم جمع شده در آن بتواند وزن سبد، مسافران و متعلقات را نیز تحمل نموده و آن ها را به بالا ببرد. اجزاء بالن هوای گرم که در شکل زیر مشخص شده اند عبارتند از:

بالون هوای گرم چگونه کار می کند؟

1. مشعل گاز سوز برای گرم کردن هوا و پر کردن بالون.

2. سبد که از مواد سبک ساخته می شود و مسافران، کپسول گاز و لوازم پرواز در آن جای می گیرند.

3. طناب های نگهداری بالون.

4. شیر کنترل مشعل.

5. طناب کنترل کننده خروجی چتری.

6. لوله سوخت.

7. وسائل پرواز.

8. سیلندر گاز.

خلبان بالون نمی تواند جهت حرکت آن را کنترل کند و بالون در جهت باد جابجا می شود. ارتفاع بالون به مدت زمان استفاده از مشعل و در نتیجه مقدار هوای گرم موجود در بالن ربط خواهد داشت.

بالون هوای گرم چگونه کار می کند؟

برای بالا بردن بالون، خلبان باید مشعل را برای مدت زیادی روشن نگه دارد. برای ثابت نگه داشتن بالون نیز خلبان مشعل را 5 ثانیه روشن و 20 ثانیه خاموش می کند و این عمل را تکرار می کند.

برای کاهش ارتفاع خلبان می تواند مشعل را برای مدت طولانی تری خاموش نماید یا این که خروجی چتری را مقداری باز نماید تا مقداری هوای گرم از داخل بالون به بیرون رود.

بالون هوای گرم چگونه کار می کند؟

ساختار درونی بالون هوای گرم را در شکل زیر مشاهده می کنید.

بالون هوای گرم چگونه کار می کند؟

اجزاء نشان داده شده در شکل عبارتند از:

1. خروجی چتری: برای خروج هوای گرم و ورود هوای سرد به داخل بالون و کاهش ارتفاع بکار می رود.

2. طناب کنترل خروجی چتری.

3. مجرای ورود هوای گرم.

4. بدنه بالون.

مطالب مرتبط

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم: سمیرا بادامستانی