تبیان، دستیار زندگی
برای این کمتر خسته شوید توجه به نکات زیر می تواند کمک کننده باشد : 1.برنامه ای بریزید که خارج از توان شما نباشد ، یک برنامه خوب ، برنامه ای است که در آن جای کافی برای خوابیدن ، تفریح و استراحت وجود داشته باشد اگر شما برای بیشتر درس خواندن از خوابتان بزنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شما هم موقع درس خواندن زود خسته می شوید؟!!!

خستگی زود هنگام

سوال : برای اینکه موقع درس خواندن کمتر خسته بشویم و انرژی مان را از دست ندهیم چکار کنیم؟

پاسخ: برای این کمتر خسته شوید توجه به نکات زیر می تواند کمک کننده باشد :

1.برنامه ای بریزید که خارج از توان شما نباشد ، یک برنامه خوب ، برنامه ای است که در آن جای کافی برای خوابیدن ، تفریح و استراحت وجود داشته باشد اگر شما برای بیشتر درس خواندن از خوابتان بزنید چون بخشی از انرژی از خواب تامین می شود در نتیجه چون خواب شما کافی نبوده انرژی کافی برای درس خواندن و حتی کارهای دیگر ندارید .

2.یک تغذیه مناسب داشته باشید و از مواد انرژی زای طبیعی مثل عسل ، خرما و... زیاد استفاده کنید.

3.بهتر است که اگر در حال گرفتن یک رژیم غذایی هستید مدتی این کار را به تعویق بیندازید.

4.حتماً در برنامه روزانه تان حتی برای چند دقیقه ولی به کاری بپردازید که شما را خوشحال و سرحال می کند.

5.اگر بتوانید هر روز دوش بگیرید می تواند شما را سرحال بیارد.

مرکز مشاوره تبیان