تبیان، دستیار زندگی
در نرم افزار هندسه پویا، یک مثلث وقتی مثلث قائم الزاویه است که با جا به جا شدن رأس های آن خواص اصلی خود (یعنی قائمه بودن یک رأس) را حفظ کند. با توجه به این موضوع از سه مثلث ABC ، DEF و GIH کدام یک قائم الزاویه است؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رسم مثلث قائم الزاویه ی پویا

رسم مثلث قائم الزاویه ی پویا

موضوع:

مثلث قائم الزاویه

هدف:

آشنایی با مثلث قائم الزاویه و اجزای آن

شرح فعالیت:

در نرم افزار هندسه پویا، یک مثلث وقتی مثلث قائم الزاویه است که با جا به جا شدن رأس های آن خواص اصلی خود (یعنی قائمه بودن یک رأس) را حفظ کند.

براي ديدن محيط تعاملي، نرم افزار جاوا را از اينجا دريافت کنيد.

با توجه به این موضوع از سه مثلث ABC ، DEF و GIH کدام یک قائم الزاویه است؟

سعی کنید با کمک ابزارهای موجود یک مثلث قائم الزاویه ی پویا بسازید.

رأس های مثلثی که ساختید را جا به جا کنید. کدام ضلع از بقیه اضلاع بزرگتر است؟ نام این ضلع چیست؟

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی