تبیان، دستیار زندگی
حفظ سلامتی
حفظ سلامتی
حفظ سلامتی
کارهای زیادی وجود دارد که اگر آنها را انجام دهید، میتوانید سلامتی خود را حفظ کنید. ...
ورزش کودکان
ورزش کودکان
ورزش کودکان
ورزش برای کودکان، فوق العاده ضروری و لازم است. کودکان به طور طبیعی و فطری به ورزش، بازی و تحرّک علاقه نشان می دهند و این بازی و تحرک برای رشد و نموّ نسوج بدنشان لازم بوده و شرط زنده ماندنشان می باشد. ...
ورزش در قرآن
ورزش در قرآن
ورزش در قرآن
قرآن، کتاب آسمانی اسلام، بزرگ ترین سرمشق و راه گشای زندگی انسان ها در همه شوون و امور، تا روز قیامت است. در این کتاب بزرگ و بی نقص- که کلام خالق انسان و تمام هستی می باشد. ...
اهمیت ورزش
اهمیت ورزش
اهمیت ورزش
امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. ...
تاریخچه ورزش
تاریخچه ورزش
تاریخچه ورزش
برای پی بردن به اهمیت ورزش و لاینفک بودن آن از زندگی انسان ها در طول تاریخ، خوب است بحثی پیرامون تاریخچه ورزش داشته باشیم. ...