تبیان، دستیار زندگی
پیدایش دریا
پیدایش دریا
پیدایش دریا
در آغاز، زمین همچون گوی بزرگی از صخره‌‌های خشک جلوه‌گر بود، گازهای اندرون زمین از آتشفشان‌ها بیرون زدند و پوششی از ابر پیرامون زمین پدید آوردند. ...
فضانورد
فضانورد
فضانورد
اگر انسان بدون پوشش مخصوص وارد فضا شود ظرف 15 ثانیه بی‌هوش و مغز او در مدت 4 دقیقه نابود می‌گردد. ...
ساختمان خورشید
ساختمان خورشید
ساختمان خورشید
خورشید یکی از میلیاردها ستاره آسمان، و هسته منظومه شمسی است، از نظر اندازه و درخشندگی، خورشید ستاره متوسطی است؛ اما چون از ستاره های دیگر به زمین نزدیک تر است، چنین بزرگ و درخشان به نظر می آید. ...