تبیان، دستیار زندگی
حجه الاسلام والمسلمین اصفهانیان مسئول گروه پژوهش قرآنی فیلم سینماییملک سلیمان نبی در نشستی که به همت دفتر مطالعاتی - پژوهشی مهدویت در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد به تبیین رویکردهای مهدوی در این فیلم پرداختند که خلاصه ای
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"از ملک سلیمان تا ملک مهدوی"

اصفهانیان

حجت الاسلام والمسلمین اصفهانیان مسئول گروه پژوهش قرآنی فیلم سینمایی"ملک سلیمان نبی" در نشستی که به همت دفتر مطالعاتی - پژوهشی مهدویت در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد به تبیین رویکردهای مهدوی در این فیلم پرداختند که خلاصه ای از آن به شرح زیر برای دوستداران مطرح می گردد:

1-اگر سیری مربوط به متون انبیاءی الهی در گذشته داشته باشیم می بینیم که اگر قرآن را از صحنه ی مطالعه حذف کنیم اتفاقات عجیبی می افتد انبیاءی الهی که هدایتگر بشر بودند و رفتارهای مطلوب را تبیین می کردند چیزی در دسترس برای نسل ما به عنوان منبع مطالعه در موردشان وجود ندارد حتی در مقدس ترین متون قبل از قرآن یعنی عهدین می بینید که انبیاء هرکسی کاری کرد یکی مشروعیت و اصل ولایتش زیر سوال است و کسی دیگر با خدا کشتی گرفته است انسانهای درشت تاریخ که اخلاقی نیستند چه برسد به این که تمدن ساز آینده نگر و تحلیل گرباشند می بینی خیلی اشان مقدس و قابل پیروی به طوری که شاخص زندگی باشند نیستند و به عنوان اسوه ومبنای زندگی قرار ندارند.

اساسا برنامه های گذشته آینده محور بوده است و امروز ما مرتبط با این گذشته هستیم ورویکرد گذشته نگرانه به انبیاء از اساس غلط است سلیمان ع بخشی از این برنامه را انجام داد و دیگران نیز همچنین قدم به قدم خذو النعل باالنعل در امت آخر الزمان نیز این برنامه پیاده می شود

اینها همه این را می رساند که یک دست تعمدی بر این بوده که اساسا یک پاکسازی از متون وحیانی نسبت به اندیشه ی زلال وحی داشته باشد و لذا اسلام اگر به روایت عترت نبود تاریخ سیاه می ماند و خبری از سلیمان و عیسی و موسی و نوح علیهم السلام نبود قرآن یک پاکسازی در این باب انجام داده و ادبیات جدیدی را اساسا وارد کرده است در باب انبیاء(البته شواهدی ممکن است دلالت کننده باشد بر تاریخ انبیاءئی چون نوح ع، اما نوح را نیز یهود به نفع خود مصادره کرده است و اساسا قوم یهود یک پاکسازی جدی در تاریخ انجام داده است و حتی به روایات ما نفوذ کرده است و البته در باب قرآن خداوند وعده ی ضمانت حفظ آن را داده است.

انسان نیازمند اسوه است اسوه های عملی که گام به گام او را در جهت حق پیش برند مردم قبل از این که جذب اسلام شوند جذب پیامبر شدند و لذا یکی از اهداف اولیه ی هر ضد فرهنگی تحریف اسوه ها وحذف آنان و اسوه سازی باطل است متاسفانه در جامعه ی ما اسوه هست ولی اسوه ها حقشان اسوه بودن نیست و آن کسانی که باید اسوه ی جامعه باشند اسوه نیستند و در عین حال که اسوه دارد اسوه ندارداگر قرآن کریم نیامده بود این اسوه ها وجود نداشت قرآن معرفی کننده ی این اسوه هاست امروز تعریف ما از اسوه هایی همچون حضرت زهرا س به گونه ای است که نمی تواند با زندگی ما ارتباط برقرار کند و این ناشی از یک اشکال تربیتی و معرفتی درشت است چرا انبیاءی الهی نمی توانند اسوه های ما باشند؟ "فبهداهم اقتده"قرآن کریم این شاخصها را آورده است و معرفی کننده ی این اسوه هاست و سلیمان ع یکی از آنهاست خطای ما در رویکرد به داستان و قصص انبیاء است ما نوعا قصص انبیاء را مربوط به گذشته تلقی می کنیم و انسانها ی الهی و خلیفه الله را در متن جان خود مطالعه نمی کنیم اصل نگاه باید این باشد که در نگرش به جبهه ی حق مدیریت خداوند را از طریق رسولا ن مطالعه کنیم و چون نمی توانیم و زاویه ی دید ما تنظیم نیست گاه می بینیم منکر چه مسائلی می شویم اگر جریان حق را یک خط که آمده

حاکمیت حق را محقق سازد بنگریم و این که جریان همه ی پیامبران مثل یک زنجیر به هم متصل است ودر یک راستا و در یک برنامه ی واحد است و همه آمدند برای  تحقق حکومت آرمانی وجریان حکومت حضرت حجت عج هم در همین راستای حق قرار دارد و اگر این خط را نبینیم جریان حق معنا ندارد، برنامه ی خدا معنا ندارد والا سیاست گذاری کلا ن اشتباه عمل کرده که حرکت رسولان در یک راستا نباشد سلیمان در جهتی و موسی در جهتی و عیسی در جهتی واین بودن نیاز به آیه و روایتی قابل اثبات است

رسولا ن الهی هریک این نخ تسبیح را جلو برده اند و هر کسی به مقداری این جبهه را به سمت جلو حرکت داده است و جریان سلیمان ع هم بخشی از این مسیر الهی را طی کرده است  قرآن در باب قصص انبیاء  می فرماید "ان فی قصصهم عبره "عبرت آنجامعنا دارد که حاکی از یک برنامه ی نظام مند است و اساسا برنامه های گذشته آیند ه محور بوده است و امروز ما مرتبط با این گذشته هستیم ورویکرد گذشته نگرانه به انبیاء از اساس غلط است سلیمان ع بخشی از این برنامه را انجام داد و دیگران نیز همچنین قدم به قدم خذو النعل باالنعل در امت آخر الزمان نیز این برنامه پیاده می شود لذ ا برنامه های گذشته آیند ه نگر است و به حسب توان انبیاء در تحقق برنامه ی خدا نقش  داشته اند و بدون عبرت از ماجرای انبیای گذشته نمی توان اساسا به سمت آیند ه حرکت کرد

جامعه ی  زمینه ساز اولا باید نگاه به گذشته برای آیند ه کند و نگاه جدی به زندگی رسولان کند وبه آن عمل کند ولذا نیازمند مطالعه ی زندگی انبیاء است وثانیا ادبیات جامعه ی السابقو ن السابقون است نه جامعه ی یمین بلکه در خوبیها باید سبقت بگیرد تا آماده سازی ظهور کندمبتنی بر آن حکومت امروزمان را بسازیم و حرکت کنیم و این نیازمند رویکرد جدی به جامعه ی زمینه ساز است و برای آن نیازمند مدلهایی چون سلیمان ع هستیم خذو النعل با النعل این روایت قطعی الصدوراست

لذا ما برای رسیدن به جامعه ی زمینه ساز ناگزیر به مراجعه به زندگی رسولان هستیم که بخشی از این جامعه ی زمینه ساز را آدم ع وبخشی را نوح ع و...رقم زده اند وسلیمان ع در این فیلم متنی است برای عبرت

رسولان باید فضای زندگی و متن درسی ما باشند وسلیمان ع در این فیلم متن درسی ودانشگاهی برای عبرت است ملک سلیمان کامل ترین ملک است تا روز قیامت

ملک حضر ت سلیمان مال خودش نیست ارث پدرانش نیست ملک ازآن خداست و خداوند آن را در مقاطع گوناگون رقم می زند "یوتی الملک من یشاء" و در این زمان بخشی را در ملک حضر ت سلیمان ع محقق می کند جریان ،جریان ملک خداست و تحقق نهایی آن در دوران ظهور است ما اگر جریان ملک ها را مطالعه کنیم جریان ملک خداست یک جریان است و به اندازه ی ظرف وجود حضرت سلیمان ع به اعطا کرده است

در جریان وفضای عبور از آخر الزمان و رسیدن به جامعه ی مهدوی ناگزیر به عبور از فتنه هستیم ودر مورد ملک سلیمان ع نیز همین گونه بوده است "آیه 124 سوره بقره"

لذا ملک سلیمان ع یک مدل سازی از ملک بزرگ مهدوی است که تا زمان ظهور حضرت به هیچ کس داده نخواهد شد.


گروه سینما تلویزیون تبیان