تبیان، دستیار زندگی
رویش گیاهان در فروردین، خرمی و سبزی را در اردیبهشت فراهم می آورد تا خرداد، خوراك دهد و در تیر این خوراك بین مردم تقسیم گردد. مرداد را تا رسیدن میوه ها صبر كن و در شهریور به جای پرداخت سهم پادشاهان، نیازمندان را یاری ده، جشن ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولد مهر در كنار گرمی آتش و خانواده


رویش گیاهان در فروردین، خرمی و سبزی را در اردیبهشت فراهم می آورد تا خرداد، خوراك دهد و در تیر این خوراك بین مردم تقسیم گردد. مرداد را تا رسیدن میوه ها صبر كن و در شهریور به جای پرداخت سهم پادشاهان، نیازمندان را یاری ده، جشن محبت را در مهر برپا كن و قدر آب را نه فقط در آبان بلكه همیشه بدان و در آخرین شب آذر، جشن بلندترین شب سال، جشن تولد مهر را در كنار گرمی آتش و خانواده برپا كن... فصل، ماهها و رنگها گذر كردند و همگی حاكی از چرخش زمان و روزگارند....فرهنگ كهن ایرانی، گره خورده با شكر دائم نعمت های او در فصل های مختلف سال است، دانش سرشار مردمان ایران زمین از آنچه می خوردندو می آشامیدند وشناخت زیبایی های فصل ها، رنگها و محصولاتشان در جشن های جاودانه ایرانیان در فصول مختلف، متجلی است.ایرانیان باستان همواره و در هر فصلی از سال به بهانه ای زیبا، نعمت های آفریدگارشان را شكر می كردند، یكی از همین بهانه های زیبا یلداست، بهانه ای برای شكر خورشید و گرما و محصولات كشاروزی، بهانه ای برای امیدواربودن به محصولات سال آینده. فصل سرما كم كم قدرت می گیرد و مسلماً انسان باید متناسب با محیط و شرایط آب و هوایی جدید به فكر چاره ای برای رهیدن از گزند سرما باشد.

منبع:همشهری

شب یلدا – فیلم

یلدا و بلندای قامت شب

صله ارحام

شب مشکین فام

در کنار هم ، از ظلمت یلدا تا سپیده نور

یلدا، آیین اقوام مختلف ایرانی

تاریخچه شب یلدا

یلدا، طولانی ترین شب روزگار ما

یلدا در آذربایجان، شیراز و همدان

غایبین بزرگ شب های چله

شب یلدا در کنار آش خورها

شب یلدا، شب سور و آجیل و هندوانه

یلدا در موزه