تبیان، دستیار زندگی
مَنْ لَمْ یَشْكُرِالْمُنْعِمَ مِنَ الَْمخْلُوقینَ لَمْ یَشْكُرِ اللّهَ عَزّوجل; كسى كه بخشنده نعمت را از میان مخلوقین شكرگزارى نكند، شكر خداوند متعال را بجا نیاورده است تبیان عزیز ممنونم که فضای پاک برای کاربر ایرانی راه انداختی. تبیان عزیز
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبیان عزیز ممنونم

آرم تبیان

مَنْ لَمْ یَشْكُرِالْمُنْعِمَ مِنَ الَْمخْلُوقینَ لَمْ یَشْكُرِ اللّهَ عَزّوجل;

كسى كه بخشنده نعمت را از میان مخلوقین شكرگزارى نكند، شكر خداوند متعال را بجا نیاورده است

تبیان عزیز ممنونم که فضای پاک برای کاربر ایرانی راه انداختی.

تبیان عزیز ممنونم که موقع جستجو مجبور نیستم از میان نتایج, کلی تبلیغ و جواب دروغ را حذف کنم.

تبیان عزیز ممنونم که همیشه جدید هستی.

تبیان عزیز ممنونم که هر مطلبی که نشان می‌دهی منبع دارد و یا حداقل می‌دانی روی هوا نیست.

تبیان عزیز ممنونم که خیلی از جاده خاکی‌های اینترنتی را بستی.

تبیان عزیز ممنونم و برایت آرزوی موفقیت دارم.

تبیان عزیز ممنونم و خوشحالم که اولین مطلب روزانه ام را به تو اختصاص داده ام.

ارسالی از Saeed_Shirazi

باشگاه کاربران: ما هم به همه‌ی کاربران خوب تبیانی, تمام بروبچه‌های محله قدیمی باشگاه، مخصوصا کاربران جدید به خاطر حسن سلیقتون و انتخاب تبیان تبریک میگیم و به این میزبانی افتخار می‌کنم.

کاربران عزیز دوستتان داریم چون پاکید

کاربران عزیز به داشتن شما ذوق می کنیم چون مهربانید

کاربران عزیز دلمان به شما گرم است چون همیشه همراهید

کاربران عزیز ....

درختواره‌ی خانوادگی تبیان