تبیان، دستیار زندگی
تاكنون برای مدیران وظایف گوناگونی شناخته شده است و هر یك از صاحبنظران رشته‌های مدیریت و علوم رفتاری نیز نسبت به دسته ‌ای از این وظایف توجه بیشتری نشان داده‌اند. در علوم مدیریت نسبت به وظایف خاص مدیران در زمینه برنامه‌ ریزی و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رفتار یك مدیر موفق


تاكنون برای مدیران وظایف گوناگونی شناخته شده است و هر یك از صاحبنظران رشته‌های مدیریت و علوم رفتاری نیز نسبت به دسته ‌ای از این وظایف توجه بیشتری نشان داده‌اند. در علوم مدیریت نسبت به وظایف خاص مدیران در زمینه برنامه‌ ریزی و سازماندهی تأكید می‌شود و در مباحث روان شناسی مدیریت ابعاد انسانی مورد توجه قرار می ‌گیرد. سازمانی را در نظر بگیرید كه هر چند مدیر آن به همه وظایف خود عمل كرده، اما كاركنان سازمان افسرده، ناراضی و كم تحرك هستند . در این صورت آیا می ‌توان گفت مدیر بخش به وظایف اساسی خود عمل كرده است و این حالت های كاركنان مشكل دیگری است كه باید در جای دیگری حل شود؟

از مشخصات یك سازمان سالم آن است كه سلامتی جسمی و روانی به همان اندازه مورد توجه مدیر قرار گیرد كه تولید و بهره‌وری مورد تأكید است. در یك جامعه سالم مسئولیت سازمان ها منحصر به ارائه خدمات سودآوری از سوی كاركنان آن سازمان نیست و مدیریت اثربخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت روانی كاركنان حاصل نمی‌ شود. جامعه ‌ای را در نظر بگیرید كه هر چند سازمان های آن با اتخاذ شیوه‌های گوناگون و با فراموش كردن ابعاد انسانی محیط كار به سطح تولید مورد نظر رسیده‌اند، اما كاركنان این سازمان ها عصبی ، مغموم ، ناراضی ، پرخاشگر ، بدبین و در انتظار فرصتی هستند تا پریشانی های روانی خود را با كم كاری ، ترور شخصیت یكدیگر ، ایجاد سوانح و حوادث به شیوه‌ای مخرب نشان دهند.

بهداشت روانی در محیط كار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش پریشانی های روانی و اختلال های رفتاری در كاركنان سازمان و سالم سازی محیط و فضای روانی كار...

تعریف مدیریت

تقریباً به تعداد نویسندگان كتب مدیریت، تعریف مدیریت وجود دارد. مدیریت یعنی كار كردن با افراد و به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی. لازمه موفقیت  آن است كه همه مدیران به مهارت های اجتماعی و انسانی مجهز باشند. به عبارت دیگر مدیریت عبارت است از دستیابی به هدف های سازمانی از طریق هدایت و رهبری ، بنابراین هر كسی حداقل در مراحل مشخصی از زندگی خود یك مدیر است.

مهارت های مدیر

برخی حوزه های مهارتی که در فراگرد مدیریت ضرورت دارد

مهارت فنی ـ توانایی به كار بردن دانش ـ روش ها ـ فنون و ابزار كه لازمه انجام وظایف خاص است و از طریق تجربه ـ تحصیل و كاروزی كسب می‌شود،

مهارت انسانی ـ توانائی و قدرت تشخیص در كار كردن با مردم و انجام دادن كار به وسیله آنها كه شامل درك و فهم و انگیزش و به كار بردن مدیرت مؤثر است.

مهارت ادراكی ـ توانایی فهمیدن پیچیدگی های سازمان و آگاهی از این كه آیا خود شخص در خور شرایط سازمان عمل می ‌كند یا نه. این آگاهی موجب می‌ شود كه مدیر به جای این كه فقط بر مبنای هدف ها و نیازهای گروه نزدیك و بلافاصله خود عمل كند و اقدامات خودر ا بر هدف های سازمان استوار سازد.

امروزه تأكید بر مهارت های انسانی از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است. گفته شده است كه در مدیریت ، توانایی رفتار كردن با مردم بیشتر از هر نوع توانایی دیگر اهمیت دارد. به موجب گزارش انجمن آمریكایی مدیریت ، اكثر قریب به اتفاق 200 نفر از مدیرانی كه در یك بررسی پرسشی شركت كردند، بر این رأی توافق داشتند كه مهمترین مهارت یك مدیر ، توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است.

در این بررسی ، مدیران این توانایی را حیاتی تر از هوش، قاطعیت، دانش و معلومات، یا مهارت های شغلی درجه بندی كردند.

پس اگر این اعتقاد را داشته باشیم كه نقش هر مدیر لایق، دورنگر و كاردان، تأمین بهداشت روانی كاركنان در سازمان می ‌باشد، سخنی دور از انتظار نگفته‌ایم . درست مثل آن است كه مدیران سازمان ها به این وظیفه با احساس مسئولیت و تعمق بیشتری توجه كنند و علاقه خود را نسبت به فراگیری مفاهیم اولیه آن و كاربرد اصول و مفاهیم بهداشت روانی در محیط كار نشان دهند. بهداشت روانی در محیط كار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش پریشانی های روانی و اختلال های رفتاری در كاركنان سازمان و سالم سازی محیط و فضای روانی كار به نحوی كه هدف های چند گانه زیر تأمین شود:

مهمترین مهارت یك مدیر ، توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است.

1 - هیچ یك از كاركنان سازمان به دلیل عوامل موجود، گرفتار اختلال روانی نشوند.

2 - هر یك از كاركنان از اینكه در سازمان به فعالیت خود اشتغال دارند احساس رضایت كنند و علاقه‌مند به ادامه كار در سازمان باشند.

3 - هر یك از كاركنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، مرئوسان و همگنان خود و به طور كلی نسبت به جهان اطراف خود و خاصه نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشند.

4 - همه كاركنان سازمان قادر به ایجاد روابط مطلوب با مدیر و محیط كار و عوامل موجود در آن باشند و بالاخره:

5 - علیرغم مشكلاتی كه در داخل خانواده و در سازمان محل كار خود دارند، احساس خوشبختی كنند و از این كه عضوی از آن سازمان هستند راضی و خشنود باشند.

برای این كه مدیران بتوانند به نقش خود به عنوان تأمین كننده بهداشت روانی در محیط كار جامه عمل بپوشانند، باید با مفاهیم اساسی و اولیه بهداشت روانی و اصول آن آشنا باشند.

دلیل این كه از مدیران خواسته می ‌شود تا با مفاهیم اساسی و اولیه بهداشت روانی آشنا باشند این است كه در آنان مهارت های شناختی، هیجانی و كرداری خاص و لازم به وجود آید و در نتیجه با كاركنان تحت نظارت خود مانند دیگر اعضای خانواده خویش رفتار كنند و موجباتی را فراهم سازند تا هدف های ذیل تحقق پیدا كند.

1 - ایجاد آن چنان فرهنگ یا فضای روانی در سازمان كه كاركنان گرفتار پریشانی روانی ناشی از محیط كار و عوامل درون

سازمانی نشوند.

2 - پیشگیری از پیدایش دشواری های ناشی از اختلال های رفتاری و پریشانی های روانی بعضی از كاركنان سازمان و به كارگیری توصیه‌های متخصصان تشخیص و درمان بیماری های روانی در محیط كار.

بنابراین مدیر بایستی توانایی مراتب ذیل را داشته باشد

الف: ایجاد شرایطی كه كاركنان با اعتقاد قلبی و با صمیمیت برای خود و همكاران خویش احترام قایل باشند و این گونه احساس احترام نسبت به خویشتن و دیگران را در رفتار و اعمال خود نیز آشكار سازند.

دلیل این كه از مدیران خواسته می ‌شود تا با مفاهیم اساسی و اولیه بهداشت روانی آشنا باشند این است كه در آنان مهارت های شناختی، هیجانی و كرداری خاص و لازم به وجود آید و در نتیجه با كاركنان تحت نظارت خود مانند دیگر اعضای خانواده خویش رفتار كنند و موجباتی را فراهم سازند تا هدف های خاصی تحقق پیدا كند.

ایجاد این شرایط مستلزم شناخت موارد ذیل است:

1 - از به كارگیری روش های مبتنی بر زور و اجبار در محیط كار اجتناب می‌كند و به خاطر دارد كه اگر كاركنان تحت نظارت او به دلیل ترس و برای اجتناب از تنبیه كار كنند، گرفتار پریشانی های روانی محیط كار خود خواهند شد.

2 - ابتدا می‌كوشد تا استعدادهای بالقوه كاركنان تحت نظارت خود را بشناسد و سپس همه امكانات لازم برای رشد و شكوفایی این استعدادها را در حد توان فراهم آورد.

3 - با علاقه و صرف وقت می‌كوشد تا دلیل یا دلایل كم كاری ، غیبت از كار، بی‌ حوصلگی و بی‌ علاقگی به كار و ایجاد سوانح و حوادث كار را به دلیل كم توجهی كاركنان تحت نظارت خود را بشناسد و از قضاوت های كوركورانه بپرهیزد.

4 - به این نكته مهم معتقد است كه لازمه كار مؤثر، برخورداری كاركنان از روحیه بالا و علاقه آنان به كار است.

5 - از همه روش های انسانی برای جلوگیری از ایجاد احساس حقارت و ناامنی در كاركنان تحت نظارت خود استفاده می‌كند

منبع : اینترنت

g>

مطالب مرتبط

نكاتی در مورد موفقیت در كار

در كارتان موفق باشید با رعایت این نكات ...

اگر می خواهید در سازمانتان به عنوان یك فرد كارآمد مطرح باشید ...

چند نكته كارساز در مورد مدیریت زمان

رموز موفقیت در کار

آیا واقعاً "موفقیت در کار" فرمولی دارد؟

20 قانون طلایی موفقیت در کار و تجارت