تبیان، دستیار زندگی
در آغاز، زمین همچون گوی بزرگی از صخره‌‌های خشک جلوه‌گر بود، گازهای اندرون زمین از آتشفشان‌ها بیرون زدند و پوششی از ابر پیرامون زمین پدید آوردند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیدایش دریا

و انزلنا من السمآء مآء بقدر فاسکناه فی الارض

ترجمه:

از آسمان آبی به اندازه نازل کردیم و آنرا در زمین ساکن گرداندیم

سوره مومنون آیه 19

دریا

در آغاز، زمین همچون گوی بزرگی از صخره‌‌های خشک جلوه‌گر بود، گازهای اندرون زمین از آتشفشان‌ها بیرون زدند و پوششی از ابر پیرامون زمین پدید آوردند...

دریا

بخار ابر، سرد شد و باران‌های نخستین فرو بارید، بارید و بارید... میلیون‌ها سال همچنان باران بارید و گودال‌های زمین پر از آب گردید و سرانجام این آب‌ها به صورت دریا در آمدند.

منبع: کتاب قرآن و طبیعت - نوشته: عبدالکریم بی آزار شیرازی

تنظیم: مریم فروزان کیا