تبیان، دستیار زندگی
در انتهای شرقی سلسله جبال هیمالیا مرز بین نهال و تبت ،کوه اورست قرار دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنظیم: مریم فروزان کیا