تبیان، دستیار زندگی
اگر از فضا به هوای اطراف زمین نگاه کنیم، اتمسفر را همچون مه آب رنگ می بینیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنظیم: مریم فروزان کیا