تبیان، دستیار زندگی
چنین نیروگاههایی به صورت شناور ساخته می شوند تا بتوانند به راحتی با موج بالا و پائین بروند. این مولدها با هر بار نوسان می توانند مقداری انرژی الكتریكی تولید نمایند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی موج دریا

هر وقت به كنار دریا می روید چه چیز نظر شما را جلب می كند؟ آیا دریای بی موج و تلاطم دیده اید؟ موج دریا چه نوع انرژی دارد؟ آیا می توان از این انرژی بهره جست؟

انرژی موج دریا

دیدگاه تاریخی:

بحران نفت به خصوص پس از جنگ اعراب و اسراییل در ١٩٧٣ و بحران انرژی در اواخر قرن بیستم باعث افزایش قیمت نفت شد. بر این اساس استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اولویت قرار گرفت و كشورهایی كه مرز آبی گسترده دارند به این فكر افتادند كه از انرژی موج دریا برای تولید انرژی استفاده نمایند.

برخی نیروگاه های آبی به صورت شناور روی آب هستند، برخی نیز در كنار ساحل انرژی آب را به برق تبدیل می كنند.

انرژی موج دریاانرژی موج دریا

استفاده از انرژی موج

باد باعث به وجود آمدن موج می‏ گردد. توان انرژی موج در طول ١ كیلومتر ساحل حدود ٨٠ كیلووات می‏ باشد. مولدهای برق در طول ساحل می ‏توانند این انرژی را به انرژی الكتریكی تبدیل كنند. بازده چنین ژنراتورهایی حدود ٥٠% است، بنابراین یك نیروگاه موجی به طول ٢٥ كیلومتر، توانایی تولید ١٠٠٠ MW برق دارد.

چنین نیروگاه هایی به صورت شناور ساخته می‏شوند تا بتوانند به راحتی با موج بالا و پایین بروند. این مولدها با هر بار نوسان می‏ توانند مقداری انرژی الكتریكی تولید نمایند.

به فیلم زیر توجه كنید. در این فیلم نمونه ای از مولدهای موجی نشان داده شده است.

آیا بر اساس شكل زیر می توانید طرز كار مولد موجی را توضیح دهید؟

انرژی موج دریا

مزایا:

انرژی موج دریا از نوع تجدیدپذیر می ‏باشد. چنین منابعی نیازی به میلیون ها سال زمان برای به وجود آمدن ندارند و بی‏پایان می ‏باشند. تولید انرژی به این روش آلودگی در بر ندارد. این نیروگاه ها در طول زمستان می‏توانند بیشترین میزان انرژی را تولید كنند و خوشبختانه در چنین زمان هایی به انرژی بیشتری نیازمند هستیم.

انرژی موج دریا

مولدهای كوچك موجی می ‏توانند در نواحی دور دست كه انتقال برق مقرون به صرفه نیست به كار روند.

مضرات:

توان تولید شده در نیروگاه های موجی ثابت نبوده و بستگی به شرایط موج دریا دارد. هزینه ساخت ژنراتورهای موجی زیاد و ساخت آن ها دشوار است. كابلی كه به وسیله آن مولدهای موجی به هم متصل می شوند برای قایق‏ها و كشتی ها مشكل آفرین می‏باشد. در ضمن انتقال برق از طریق كابل نیز خطرناك است زیرا ممكن است كابل لخت شده و جریانبرق وارد آب شود و موجودات دریایی را به خطر اندازد. در ضمن این نیروگاه ها باید طوری ساخته شوند كه در شرایط بد و طوفانی صدمه نبیند.

مقاله های مرتبط با این موضوع

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی