تبیان، دستیار زندگی
اگر سدی روی رودخانه بنا شود آن گاه حركت آب در طرفین سد باعث چرخش ژنراتورهای برق می گردد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیروگاه جزر و مدی

تاكنون مطالبی در مورد جزر و مد شنیده اید و می دانید كه روزانه مقدار بسیار زیادی آب طی این فرایند طبیعی جابه جا می شود.

آیا می توان انرژی آب را مهار نمود؟ آیا انرژی جزر و مد تجدیدپذیر است؟ برای پاسخ به این سوال و آشنایی با چگونگی استفاده از انرژی جزر و مد به مطالب زیر توجه كنید.

نیروگاه جزر و مدی

دیدگاه تاریخی:

استفاده از جزر و مد برای تولید انرژی حدود ٩٠ سال قدمت دارد. برای این منظور سدی روی رودخانه یا بخشی از دریاچه‏ها بنا می‏ شود. در هنگام مد در یك طرف سد آب ذخیره شده و سپس در هنگام جزر، آب از داخل توربین‏ های سد عبور می ‏نماید و بدین وسیله انرژی تولید می ‏گردد. در چك واسلواكی بین سال های ١٩١٠ الی ١٩٢٤ توربینی به نام كاپلان ساخته و به طور گسترده استفاده ‏می شد.

چنین نیروگاه هایی به طور گسترده در روسیه، كانادا و چین استفاده می شوند. یكی از معروفترین این نیروگاه ها در فرانسه روی رودخانه راین ساخته شده است كه طول آن حدود ٨٠٠ متر می باشد.

نیروگاه جزر و مدی

استفاده از انرژی جزر و مدی

به دلیل حركت ماه بدور زمین، دریاها و رودخانه ‏ها جزر و مد متناوبی دارند. در دریاهای آزاد میزان جزر و مد كم است، ولی وقتی جزر و مد به رودخانه‏ ها راه می ‏یابد میزان آن قابل توجه خواهد بود.

نیروگاه جزر و مدی نیروگاه جزر و مدی

اگر سدی روی رودخانه بنا شود آنگاه حركت آب در طرفین سد باعث چرخش ژنراتورهای برق می‏گردد.

لازم به ذكر است كه ارتفاع جزر و مد گاهی به ١٠ متر می رسد. در بعضی موارد از انرژی برق حاصل از جزر و مد برای پمپ كردن آب استفاده شده و آب در مخازنی بزرگ و مرتفع ذخیره می شود، در هنگام لزوم از این ذخیره آب برای تولید مجدد برق استفاده می گردد.

نیروگاه جزر و مدی

مزایا:

نیروی جزرو مد، یك منبع انرژی تجزیه پذیری می ‏باشد. چنین نیروگاه هایی آلودگی ندارند. در ضمن نیروگاه های جزر و مدی نیاز به تعمیر یا سوخت ندارند.

مضرات:

ساخت نیروگاه های جزر و مدی پرهزینه می ‏باشد. چنین نیروگاه هایی همیشه در زمان لازم نمی ‏توانند برق تولید نمایند.

نیروگاه جزر و مدی

چنین نیروگاه هایی ساختار محیط زیست اطراف را تحت تأثیر قرار می ‏دهد (زیرا مسیر حركت طبیعی آب را تحت تأثیر قرار می‏ گیرد). نیروگاه های جزر و مدی روی حیات و زندگی پرندگان اثر می ‏گذارد.

نیروگاه جزر و مدی

در ضمن چنین نیروگاه هایی بر تشكیل رسوبات رودخانه‏ای و دریایی اثر می‏ گذارند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی