تبیان، دستیار زندگی
تا به حال به این موضوع فكر كرده اید كه چرا بعضى افراد مجذوب شما نمى شوند؟ و گاهى احساس تنهایى مى كنید؟ چطور مى توان افراد را درك كرد و با جلب اطمینان، آنها را به سوى خود جذب نمود؟ چقدر تا به حال به حرفهای دیگران خوب گوش كرده...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه یكدیگررا بهتر بفهمیم؟

تا به حال به این موضوع فكر كرده اید كه چرا بعضى افراد مجذوب شما نمى شوند؟ و گاهى احساس تنهایى مى كنید؟

چطور مى توان افراد را درك كرد و با جلب اطمینان، آنها را به سوى خود جذب نمود؟ چقدر تا به حال به حرفهای دیگران خوب گوش كرده اید؟ وقتى طرف مقابلتان از احساس و عملش برایتان حرف مى زند به او اجازه بازگو كردن تمام حرفش را داده اید؟ چقدر در بین گفته هایش سكوت كرده اید تا ادامه بدهد؟

آیا توجه كرده اید كه وقتى شخصى برایتان حرف مى زند و شما احساس او را مى فهمید و سعى مى كنید اجازه دهید كه با همان حس، خود را خالى كند، چقدر احساس عزت نفس  و دوست داشته شدن و صمیمیت را به او داده اید و چقدر از خشمش كاسته اید؟ یا وقتى خود را جاى او مى گذارید و به مسئله نگاه مى كنید چقدر او را مى فهمید و به او هم احساس فهمیده شدن مى دهید؟ یا وقتى كه از جملاتى را بیان مى كنید كه خودش فكر می كند و پاسخگو هستید، چقدر به او در حل مشكلاتش (توسط خودش) و رسیدن به استقلال كمك كرده اید و یا با حركات غیركلامى و بیان جملات كوتاه تأییدى در بین بیان حرف ها و احساسش چقدر به او احساس با ارزش بودن و مهم بودن مى دهید؟ و یا وقتى كه گاهى در جملات خود از ضمیر «من» استفاده مى كنید و حس خود را بیان مى كنید، مى بینید كه چطور اعتماد آنها را به خود جلب كرده اید و آنها را حتى آماده كرده اید كه احساسات و گفته هاى شما را بشنوند و درك كنند... انتظارات شما برایشان قابل احترام خواهند شد، مى بینید كه چقدر به آنها قدرت مسؤولیت پذیرى مى دهید.

نكته اى كه در بین گفت وگوهایتان با طرف مقابل باید به آن توجه كنید میزان تمایل یا عدم تمایل شخص براى ادامه گفت وگو است.

مثلاً وقتى طرف مقابل از جایش بلند مى شود یا به ساعت نگاه مى كند و یا بیان سرد و بى احساسی در مقابل سؤال هایتان دارد متوجه مى شوید كه تمایلى به ادامه گفت وگو ندارد.

آیا توجه كرده اید كه چرا در روابط خود با دیگران متوقع مى شوید و یا اصلاً منشأ توقع چیست؟

حال چقدر مى خواهید بشنوید؟ آیا فكر مى كنید كه دیگران به سمت شما نمى آیند و یا شما را نمى خواهند یا خود كارى مى كنید كه آنها را از خود فرارى مى دهید؟ آیا فكر مى كنید كه دیگران شما را نمى فهمند و به انتظارات شما احترام نمى گذارند یا خود این فرصت و موقعیت را براى خود نساخته اید؟ آیا باز هم مى گویید اعتماد به سختى به دست می آید؟ آیا باز هم نمى توان دیگرى را فهمید؟ چقدر تلاش براى درك دیگرى كرده اید؟ آیا مى دانید توجه شما غیر مادى ترین و ارزشمند ترین چیزی است كه مى توانید ببخشید؟

منبع : اینترنت


سایر لینک ها

خانه خود را انباشته از شواهد عشق و محبت كنید

راههای مقابله با مشكلات

شنونده بهتری شوید

چه كنیم تا دیگران به ما اعتماد كنند؟

میان حرف دیگران ندوید و یا جملات آنها را تمام نكنید

هم صحبت خوبی انتخاب كنید

کتاب های « روان شناسی » ، « خانواده » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.