تبیان، دستیار زندگی
پدیده دوپلر كاربردهای پزشكی جالبی دارد. در تصویر زیر دستگاه مولد و گیرنده صوت را می بینید كه در مجاورت رگ قرار دارد. ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سنجش سرعت خون

پدیده دوپلر كاربردهای پزشكی جالبی دارد. در تصویر زیر دستگاه مولد و گیرنده صوت را می ‌بینید كه در مجاورت رگ قرار دارد.

سنجش سرعت خون

مولد صوت دائماً در حال تولید صدا با بسامد 5 مگاهرتز است. صدا توسط گلبول ‌های خون بازتابانده می ‌شود، دستگاه گیرنده امواج بازتابیده را دریافت نموده و بسامد آن را محاسبه می ‌كند. به ‌واسطه پدیده دوپلر تغییر بسامدی در امواج فرستاده شده و دریافت شده، به وجود می آید. این مقدار تغییر بسامد متناظر با سرعت گلبول‌ های قرمز است.

سنجش سرعت خون

از این وسیله می ‌توان برای شناسایی محل ‌هایی كه رگ باریك شده استفاده نمود زیرا در محل‌ هایی كه رگ نازك می‌ شود سرعت عبور خون (گلبول ‌ها) افزایش می ‌یابد و در نتیجه تغییر بسامد امواج فرستاده شده و بازتابیده زیاد می ‌شود. در ضمن بر این اساس می ‌توان جریان خون در قلب جنین 8 تا 10 هفته ‌ای را بررسی نمود.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی