تبیان، دستیار زندگی
مرد در حال تمیز کردن اتومبیل تازه خود بود که متوجه شد پسر 4 ساله‌اش تکه سنگی برداشته و بر روی ماشین خط می‌اندازد. مرد با عصبانیت دست کودک را گرفت و چندین مرتبه ضربات محکمی بر دستان کودک زد بدون اینکه متوجه آچاری که در دستش بود شود. در بیمارستان کودک به د
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آدم‌ها برای دوست داشتن هستن

ماشین

مرد در حال تمیز کردن اتومبیل تازه خود بود که متوجه شد پسر 4 ساله‌اش تکه سنگی برداشته و بر روی ماشین خط می‌اندازد.

مرد با عصبانیت دست کودک را گرفت و چندین مرتبه ضربات محکمی بر دستان کودک زد بدون اینکه متوجه آچاری که در دستش بود شود.

وسایل برای استفاده کردن هستند و انسان‌ها برای دوست داشتن

در بیمارستان کودک به دلیل شکستگی‌های فراوان انگشتان دست خود را از دست داد.

وقتی کودک پدر خود را دید با چشمانی آکنده از درد از او پرسید: پدر انگشتان من کی دوباره رشد می‌کنند؟

کودک

مرد بسیار عاجز و ناتوان شده بود و نمی‌توانست سخنی بگوید، به سمت ماشین خود بازگشت و شروع کرد به لگد مال کردن ماشین.

و با این عمل کل ماشین را از بین برد و ناگهان چشمش به خراشیدگی که کودک ایجاد کرده بود خورد که نوشته بود:

  (دوستت دارم پدر! )

روز بعد مرد خودکشی کرد.

عصبانیت و عشق محدودیتی ندارند. وسایل برای استفاده کردن هستند و انسان‌ها برای دوست داشتن.

مشکل دنیای امروز این است که انسانها مورد استفاده قرار می‌گیرند و این درحالی است که چیزها دوست داشته می‌شوند.

مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود.

مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود.

مراقب رفتارت باش که عادت می‌شود.

مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود.

مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از تبلاگ مسجد امام جعفر صادق ( ع )