تبیان، دستیار زندگی
طب سوزنى به 5 هزار سال قبل برمى گردد. این نوع درمان از كشور چین نشأت گرفته است. از نظر طب سوزنى جهان چیزى جز انرژى نیست. این انرژى در فضا به صورت انرژى فضایى با انواع انرژى كه ما مى شناسیم وجود دارد و در زمین به صورت انرژى ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طب سوزنى در ایران مهجور است


طب سوزنى  به 5 هزار سال قبل برمى گردد. این نوع درمان از كشور چین نشأت گرفته است. از نظر طب سوزنى جهان چیزى جز انرژى نیست. این انرژى در فضا به صورت انرژى فضایى با انواع انرژى كه ما مى شناسیم وجود دارد و در زمین به صورت انرژى پنجگانه آب، خاك، آتش، باد و نور موجود است. انسان به عنوان جزیى از كل، از قوانین حاكم بر این مواد پیروى مى كند و در برابر تغییرات انرژى هم متأثر مى شود.

در سطح بدن انسان انرژى در مسیرهایى با محورهایى مشخص جریان دارد. این مسیرها یا محورها با مسیر عروق و اعصاب كاملاً هماهنگ است.

در جهان كنونى هنگامى كه در بسیارى از بیماری ها علم پزشكى نتوانست پاسخگو باشد، متخصصان زیادى چاره كار را در آموختن طب جایگزین دانسته و به طب سوزنى و طب گیاهى رو مى آوردند.

دكتر پرچمى از معدود پزشكانى است كه پس از تحصیل در رشته پزشكى، دوره تخصصى خود را در كشورهای آلمان و چین به آموزش طب سوزنى پرداخته است:

اساس طب سوزنى بر چه چیزى استوار است؟

- اساس این نوع طب به یافتن محل دقیق نقاط حساس بدن و تحریك متناسب آنهاست این نقاط باید براساس نوع بیمارى خود مراجعه كننده باشد. بنابراین به نظر مى رسد آشنایى با علم پزشكى براى یك پزشك طب سوزنى لازم است.

از نظر علم طب سوزنى بدن انسان داراى چه ویژگى هایى است؟

- از نظر این علم در بدن هر موجودى كه زنده است دو نوع انرژى جریان دارد. این یك دیدگاه فلسفى است. براین اعتقاد كه نشأت گرفته از طب چینى است دو انرژى «YANG» و «YIN» در بدن هر موجود زنده اى وجود دارد. تا زمانى كه تعادل بین این دو انرژى برقرار باشد انسان در سلامت كامل به سر مى برد. هر آینه تعادل بین آنها تحت تأثیر عوامل داخلى یا خارجى مثل فشارهاى روحى، عدم تناسب كار اعضا مختل شود، فعالیت ارگان هاى مربوطه مختل و انسان دچار بیمارى مى شود.

تحریك نقاط حساس با چه ابزارى صورت مى گیرد؟

- تحریك متناسب نقاط خاصى از بدن به وسیله سوزن هاى مخصوص صورت مى گیرد كه بسیار ظریف هستند و مى توانند تعادل از دست رفته را به بدن برگردانند و بیمارى را به طور نسبى مداوا كنند.

شما گفتید درمان نسبى؛ مگر درمان قطعى امكان ندارد؟

- نه، حتى در علم پزشكى نیز درمان هیچگاه قطعى نیست بلكه داروهاى تجویز شده فقط قادرند مسكن درد باشند و یا تا حدى بیمارى را تحت كنترل درآورند.

وضعیت طب سوزنى در حال حاضر چگونه است؟

- طب سوزنى در دهه اخیر به علت اثرات درمانى شگفت انگیزش مورد توجه محافل پزشكى قرار گرفته است به طورى كه هم اكنون در آلمان و آمریكا مراكز متعددى در این زمینه تأسیس شده است.

از سال 1975 سازمان بهداشت جهانى WHO پس از بررسى هاى طولانى و علمى درمان بیش از دهها نوع بیمارى را توسط این نوع طب مورد توجه قرار داده و اقدام به تأسیس مراكز آموزشى در چین جهت آموزش پزشكان خارجى كرد.

آیا همه بیمارى ها با این نوع طب قابل درمان هستند؟

- از جمله بیمارى هایى كه با این نوع طب مى توان به درمان آن اقدام كرد، كمردرد هاى طولانی كشیده از نوع اسپاسم عضلانى، فتق دیسك بین مهره اى، درد ناشى از آرتروز بین مفاصل خصوصاً مفصل زانو، محدودیت هاى حركتى در شانه منجمد، بازیابى توانایى حركتى بعد از فلجى، سردردهاى عروقى مثل میگرن ، و انواع اعتیاد  است.

شما به نقاط حساس بدن اشاره كردید، این نقاط در كدام قسمت از بدن واقع شده اند؟

- بیش از 700 نقطه طلایى در بدن شناخته شده كه 360 نقطه آن تحت عنوان اصلى و بقیه اضافى تعریف شده اند. این نقاط در تماس قسمت هاى بدن به صورت محورهاى مجزا تعریف شده اند و پزشك در درمان هر بیمارى باید به تحریك این محورها بپردازد.

این طب از چه زمانى وارد ایران شده است؟

- طب سوزنى 20 سال است كه در ایران رایج شده و در قدیم به صورت موردى پزشكان اقدام به این نوع طبابت مى كردند. هم اكنون پزشكان زیادى هستند كه با گرفتن مجوز از سازمان بهداشت و درمان پروانه فعالیت گرفته اند.

دوره درمان در این طب چه مدت است؟

- اغلب بیماران ما وقتى از درمان به وسیله طب پزشكى ناامید مى شوند به ما مراجعه مى كنند ولى چقدر خوب بود كه قبل از هر مراجعه به بیمارستان و مصرف كردن دارو به ما مراجعه كنند. بیشتر افرادى كه دچار بیمارى هاى مزمن مى شوند به ما مراجعه مى كنند یا كسانى كه از عمل جراحى بنا به شرایط جسمانى و روحى و روانى شان ترس دارند، به استفاده از طب سوزنى رغبت نشان مى دهند. ولى باز هم مى گویم طب سوزنى درمان قطعى بیمارى نیست، تسكین دهنده درد است.

هزینه این نوع درمان به چه صورت است؟

- تمامى لوازم مصرفى این نوع طب از خارج تهیه مى شود. اغلب پزشكانى كه با این نوع طب به درمان بیماران خود مى پردازند، خود شخصاً به چین یا كشورهاى تولید كننده ابزارآلات طب سوزنى مى روند و لوازم مورد نیاز را وارد مى كنند. اغلب لوازم یك بار مصرف هستند. پس مى بینید كه باید نسبت به ویزیت پزشكان دیگر كمى بالاتر باشد. این طب به صورت یك یا دو جلسه در ماه نیست. ما براى بیمار نسخه تجویز نمى كنیم. در این طب شاید 10 جلسه متوالى باید بیمار مراجعه و تحت درمان قرار گیرد.

گفته مى شد كه بیمارى هاى لاعلاج را مى توان با این نوع طب درمان كرد؟

- نه این كذب محض است. این كار امكان ندارد. این طب هم مانند علم پزشكى است. مگر در این علم مى توان هر بیمارى را درمان كرد؟

آیا اتفاق افتاده كه براى درمان یكى از بستگان خود از این نوع درمان استفاده كنید؟

- نه. استادانى كه به ما آموزش مى دادند بر این باور بودند كه نباید روى بستگان درجه یك كار كنیم. چون جواب نمى دهد. لازمه موفقیت در این كار حس گرفتن هنگام سوزن زدن است. ممكن است در هنگام كار روى بستگان نزدیك شرایط روحى لازم براى این كار فراهم نشود.

من خودم اگر نیاز به درمان پیدا كنم از همكارانم درخواست مى كنم كه این كار را روى من انجام دهند.

تصور بر این است كه طب سوزنى نوعى تلقین است؟

- نه اصلاً اینگونه تصورات نمى تواند صحیح باشد. چون این طب حتى در دامپزشكى هم مورد استفاده قرار مى گیرد. در اروپا حیوانات زیادى را با این نوع طب مورد درمان و مداوا قرار مى دهند و حتماً مى دانید كه حیوانات تلقین پذیر نیستند.

آیا مى توان براساس این طب از راه دور به درمان بیمارى اقدام كرد؟

- نه، باید با مریض صحبت كنیم. دیدن زبان، گرفتن نبض، ابزارآلات لازم براى درمان و تشخیص نوع بیمارى است. تا علائم بیمارى مشخص نشود امكان درمان وجود ندارد.

وقتى نوع بیمارى تشخیص داده شد، براساس محورهایى كه در بدن انسان وجود دارد مناطقى را انتخاب مى كنیم و از طریق طب سوزنى سعى مى كنیم موازنه انرژى را در بدن بیمار برقرار كنیم. اخیراً در درمان بسیارى از بیمارى ها مى گویند این تحریك با لیزر انجام می گیرد چون درد كمترى هم دارد ولى تجربه ثابت كرده اثرات لیزر درمانى تقریباً نصف طب سوزنى است.

براى هر بیمار چند سوزن استفاده مى شود؟

- حدود 8 تا 10 سوزن. دردى كه هر سوزن دارد مثل گزش قسمتى از بدن به وسیله حشره اى مثل پشه است. این سوزن ها فوق العاده باریك هستند و این درد به تحریك آن نقطه از بدن مى انجامد. در این نوع طب بیهوشى نیاز نیست. بیمارانى كه از سوزن مى ترسیدند خواستار بى حس كردن نقطه اى كه قرار بود سوزن زده شود مى شدند. ولى آنها نمى دانند كه تأثیر سوزن به خاطر تحریك آن قسمت از بدن ناشى از درد آن است. سوزن ها 20 دقیقه تا نیم ساعت در بدن مى مانند.

آیا در مورد درمان بیمارى نوزادان هم از این طب مى توان كمك گرفت؟

- نه، چون لازمه تأثیر سوزن ها، آرامش و حركت كم بیمار است ولى در كودكان و نوزادان چون آنها به طور دائم حركت مى كنند نمى توان این طب را براى آنها به كار برد. آنها زیر سوزن نمى مانند و مدام گریه مى كنند.

در چه نقطه اى از بدن امكان استفاده از این نوع طب وجود ندارد؟

- در ناف، چون خیلى حساس است. البته در مورد زن ها هم باید حتماً قبل از شروع درمان در قسمت هایى مثل شكم اطمینان حاصل شود كه او باردار نباشد.

محورهاى طلایى بدن كدام هستند؟

- بدن انسان در 14 محور تقسیم شده كه 360 نقطه طلایى در آن قسمت ها واقع شده اند. این محورها به صورت متناسب در قسمت هاى مختلف بدن تقسیم شده اند. هر محورى هم نمایانگر یك عضو بدن است. مثل محور طحال، محور كیسه صفرا، محور معده و .... مشكلات مردم تلفیقى از این محورها است.

حسین خانى

کتاب های « روان شناسی » ، « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.