تبیان، دستیار زندگی
ی مشترک" قابل توجه خانمها ! امتیاز دادن مردها با زنها متفاوت است. هر بار که زن از مرد برای انجام کاری قدردانی کند، مرد محبت زن را احساس کرده و به او امتیاز می دهد. برای تساوی امتیازها در روابط ، مرد نیاز به چیزی جز محبت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" دستور العمل های طلایی برای زندگی مشترک"

قابل توجه خانمها !

امتیاز دادن مردها با زنها متفاوت است. هر بار که زن از مرد برای انجام کاری قدردانی کند، مرد محبت زن را احساس کرده و به او امتیاز می دهد. برای تساوی امتیازها در روابط ، مرد نیاز به چیزی جز محبت ندارد. زنها متوجه قدرت عشق خود نیستند و بارها بدون آن که لزومی داشته باشد ، برای دریافت محبت مرد، کارهایی می کنند که خودشان هم نمی خواهند. وقتی که زن از کار مرد قدردانی می کند ، او بیشترین میزان عشق مورد نیازش را دریافت می نماید .

به یاد داشته باشید که مردها به قدردانی نیاز دارند

.

رمز به کمال رساندن مرد این است که یاد بگیریم چگونه محبتمان را از طریق احساسات هم به او بیان کنیم، نه فقط از طریق رفتار ؛

از نظر فلسفی ، وقتی که زنی احساس محبت می کند ، رفتارش خود به خود آن محبت را بیان می نماید.

گاهی اوقات زنها از این که مردها واقعاً چه زمانی به عشق و محبت نیاز دارند، غافل هستند.

به چند مورد از مواردی که زن می تواند از مرد امتیاز به دست بیاورد، اشاره می کنیم:

1.مرد اشتباه می کند و زن او را سرزنش نمی کند.

2.مرد او را مأیوس می کند، ولی زن او را مجازات نمی کند.

3.مرد در مسافرت راه را گم می کند و زن او را سرزنش نمی کند.

4. مرد فراموش می کند چیزی را که قراربود، بخرد وبه منزل بیاورد اما زن می گوید: " عیبی ندارد، دفعه بعد که بیرون رفتی این کار را انجام بده. "

هر یک از موارد بالا، این مساله را روشن می کند که چه زمانی مرد آسیب پذیرترازهمیشه است و اگر زن بتواند از او حمایت نموده ،  محبتش را آن طور که باید ارائه نماید ، مرد می تواند درامتیاز دادن بسیار بخشنده باشد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.