تبیان، دستیار زندگی
اگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید اول: آن كه مأیوس نشوى از رحمت خدا، زیرا به اجابت نرسیدن دعا ممكن است به سبب گناهان تو باشد كه مانع اجابت است پس درصدد رفع آن به توبه و تعذیب نفس برآى. دوم: ترک دعا نكن. سوم: راضى باش به تقدیر الهى تا هم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در هر صورت مواظب باش
دعا
شرایط دعا كردن

اول :

اعتراف به گناهان ؛

دوم :

شكر نعمت‌ها؛

سوم :

صلوات بر محمد و آل محمد؛

چهارم :

دعا كردن و حاجت خواستن؛

پنجم :

صلوات بر محمد و آل محمد.

اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید

اول :

آن كه عجب نكنى و نگویى من معلوم مى‌شود آدم خوبى هستم كه دعایم مستجاب شد زیرا عجب و خودپسندى باعث فساد عمل و غلبه شیطان است .

دوم :

شكر و حمد خدا نمایى كه تفضل كرد بر تو به اجابت دعاى تو، بلكه مستحب است دو ركعت نماز شكر بجا آورى.

سوم :

همین كه دعاى تو مستجاب شد ترک دعا نكنى و باز در خانه خدا بروى تا بیگانه نشوى و در وقت حاجت خواستن دوباره آشنا باشى.

اگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید

اول :

آن كه مأیوس نشوى از رحمت خدا، زیرا به اجابت نرسیدن دعا ممكن است به سبب گناهان تو باشد كه مانع اجابت است پس درصدد رفع آن به توبه و تعذیب نفس برآى .

دوم :

ترک دعا نكن.

سوم :

راضى باش به تقدیر الهى تا همان رضاى تو باعث اجابت دعایت بشود.

امام حسن علیه السلام مى فرماید:
من ضامنم از براى كسى كه در قلب او چیزى خطور نكند جز رضا و خشنودى به قضاى خدا
این كه دعا كند پس مستجاب شود.

راضى باش به تقدیر الهى تا همان رضاى تو باعث اجابت دعایت بشود

دعا كردن سه حالت دارد كه به هر حالتى كه باشد براى انسان اجر معنوى دارد

حالت اول :

آن كه صلاح بنده در آن هست و به او مى رسد و مشروط به دعا نیست و در این صورت ثمره دعا تقرب بنده است به خدا.

حالت دوم :

آن كه صلاح بنده در آن هست و رسیدن به آن مشروط است به دعا كردن و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یكى رسیدن به مطلوب و دیگر تقرب به خدا.

حالت سوم :

آن كه صلاح بنده در آن نیست و به آن نمى‌رسد چه دعا بكند چه نكند و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یكى تقرب به خدا، دوم عوض آن كه در دنیا از او منع شده در آخرت به اضعاف آن به او عطا مى شود.

منبع : گنجینه هاى معنوى مؤلف : رضا جاهد


باشگاه کاربران تبیان: دوستان محترم، بخش مشاوره تبیان یاری‌گر شما در تمام امور به‌خصوص موضوعات و مسائل دینی و اعتقادی است. شما می‌توانید به راحتی با مشاوران مجرب این بخش در تماس بوده و راه‌های بهتر زیستن را بیاموزید. با آرزوی موفقیت.

ارسالی از mahdiazizi001