تبیان، دستیار زندگی
خوش آن دل كز ازل دارد ولاى حضرت هادى خوش آن سر كو بساید رخ به پاى حضرت هادى دلا گر رستگارى خواهى ازحول صف محشر نما از حق طلب ظلّ لواى حضرت هادى
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دارالشفاى حضرت هادى

میلاد امام هادی

خوش آن دل كز ازل دارد ولاى حضرت هادى

خوش آن سر كو بساید رخ به پاى حضرت هادى

دلا گر رستگارى خواهى ازحول صف محشر

نما از حق طلب ظلّ لواى حضرت هادى

بجو از حق ولایش را همى جود و عطایش را

صفاده گنج دل را از صفاى حضرت هادى

ببر نام گرامیش كه باشد حل هر مشكل

بكوب از جان در دولتسراى حضرت هادى

به هر دردى دوا نامش كه در بازار حق عامش

شفا بخش امم دارالشفاى حضرت هادى

نبى اصل و على اسمى كه جان عالمش قربان

كه شد ایجاد دو عالم براى حضرت هادى

على بن محمد هادى دین حجت عاشر

كه عاجز نطق قاصر در ثناى حضرت هادى

چگونه مدح شاهى را توان گفتن كه مداحش

بود همواره در قرآن خداى حضرت هادى

عبادت را بود شرح قبولى دوستى او

قبول افتد اگر باشد رضاى حضرت هادى

بود جشن جنان محض و بغضش آتش نیران

بود غلمان غلام آشناى حضرت هادى

غلامرضا آذر مشهدى

گرو ه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.