سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
فوتبال و وزنه‌برداری تنها رشته‎هایی هستند که کاروان ورزش ایران را طی 12 دوره حضور در بازی‌های آسیایی همراهی کرده‎اند با این حال رکورد مدال‌آوری در این بازی‎ها در اختیار کشتی آزاد است .......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشتی در صدر مدال آوران

مدال

فوتبال و وزنه‌برداری تنها رشته‎هایی هستند که کاروان ورزش ایران را طی 12 دوره حضور در بازی‌های آسیایی همراهی کرده‎اند با این حال رکورد مدال‌آوری در این بازی‎ها در اختیار کشتی آزاد است.

کاروان ورزش ایران تا به امروز که در آستانه حضور در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی قرار دارد در رشته‎های زیادی صاحب نماینده در ادوار مختلف این بازی‎ها بوده است. وزنه برداری و فوتبال  تنها رشته‎هایی هستند که در هر دوره حضور کاروان ایران در بازی‎های آسیایی شرکت داشته‎اند با این حال در صدر مدال‌آوران آسیایی جایی ندارند.

کشتی‎گیران آزادکار ایران که در دوره نخست بازی‎های آسیایی غایب بودند بیشتر از ورزشکاران دیگر رشته‎ها صاحب مدال این بازی‌ها هستند. آنها تاکنون موفق به کسب 40 مدال طلا، 25 مدال نقره و 17 مدال برنز شده‎اند. کشتی گیران آزادکار با مجموع 82 مدال در صدر مدال‌آوران شرکت کننده در بازی‎های آسیایی قرار دارند.

از این نظر وزنه برداران در رده دوم هستند. 23 مدال طلا، 18 مدال نقره و 16 مدال برنز حاصل حضور وزنه برداران در 12 دوره بازی‌های آسیایی است. ضمن اینکه کشتی گیران فرنگی هم با داشتن 10 مدال طلا، 11 مدال نقره و 8 برنز در رده سوم قرار دارند. البته مجموع مدال‎های ورزشکاران رشته مشتزنی بیشتر از فرنگی کاران است اما تعداد مدال‎های طلای آنها کمتر از نصف فرنگی کاران است. حاصل حضور ورزشکاران رشته‎های مختلف ایران در بازی‎های آسیایی به شرح زیر است:

کشتی:

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 3 مدال طلا و 5 مدال نقره (کشتی آزاد)

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: 5 مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)، 8 مدال طلا و یک مدال نقره (کشتی فرنگی)

* بازی‌های آسیایی 1982 دهلی نو هند: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)

* بازی‌های آسیایی 1986 سئول کره‌جنوبی: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز (کشتی آزاد)، یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی فرنگی)

کشتی تیم ملی ایران

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی فرنگی)

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: 6 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 2 مدال نقره (کشتی فرنگی)

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: 4 مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی آزاد)، یک مدال طلا (کشتی فرنگی)

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز (کشتی آزاد)، 3 مدال برنز (کشتی فرنگی)

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال طلا و یک مدال نقره (کشتی آزاد)، 4 مدال نقره و یک مدال برنز (کشتی فرنگی)

وزنه برداری:

* بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو هند: 7 مدال طلا و 3 مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 3 مدال طلا و 4 برنز

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: 2 مدال طلا، یک نقره و 3 برنز

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: 4 مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1982 دهلی نو هند: یک مدال طلا و 2 مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1986 سئول کره‌جنوبی: 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا

مشتزنی:

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 3 مدال نقره و 3 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 4 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: یک مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز

دو میدانی

دوومیدانی:

* بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو هند: یک مدال طلا و یک مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 2 مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و 2 مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران  ایران: 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا و یک مدال برنز

فوتبال:

* بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو هند: مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: مدال نقره 

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: مدال طلا

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: مدال طلا

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: مدال طلا

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: مدال طلا

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز

والیبال

والیبال:

 * بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: مدال برنز در هر دو بخش مردان و زنان

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده چهارم مردان و پنجم زنان

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: رده پنجم مردان و چهارم زنان

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده پنجم

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: ---------------

والیبال ساحلی:

* بازی‎های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده پنجم

بسکتبال:

* بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو هند: مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: رده هفتم

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده هفتم

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران - ایران: رده ششم مردان و چهارم زنان

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: رده هفتم

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده هشتم

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده هفتم

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: ------------

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز

دوچرخه

دوچرخه سواری:

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 2 مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: 2 مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1982 دهلی نو هند: 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1986 سئول کره‌جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال نقره و یک مدال برنز

 شیرجه:

* بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو هند: یک مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: رده‌های ششم و هفتم انفرادی

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: بدون مدال

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: رده ششم و هشتم مردان و بدون مدال در بخش زنان

واترپلو:

* بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک تایلند: رده چهارم

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: مدال طلا

* بازی‌های آسیایی 1986 سئول کره‌جنوبی: رده چهارم

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: رده ششم

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: رده چهارم

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده پنجم

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: رده چهارم

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: رده چهارم

تکواندو

 تکواندو:

* بازی‌های آسیایی 1986 سئول کره‌جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره - تیم ایران نایب قهرمان شد

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 3 مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 2 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز - تیم ایران نایب قهرمان شد

 کاراته:

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال طلا و 3 مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: 2 مدال و 3 مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال طلا و 2 مدال برنز

 جودو:

* بازی‌های آسیایی 1986 سئول کره‌جنوبی: یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: بدون مدال

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: یک مدال نقره و یک مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره و 3 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا، یک مدال نقره و 3 مدال برنز

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: 3 مدال نقره و یک مدال برنز

ووشو:

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی: یک مدال طلا و یک مدال نقره

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: یک مدال نقره و 2 مدال برنز

شمشیربازی:

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: یک مدال طلا و یک مدال برنز تیمی در اسلحه سابر و فلوره، 3 مدال نقره انفرادی در اسلحه‌های سابر، فلوره و اپه، یک مدال برنز انفرادی در اسلحه سابر (مردان)، مدال طلا تیمی در اسلحه‌های فلوره و اپه، یک مدال نقره و یک برنز انفرادی در اسلحه فلوره (زنان) 

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: یک مدال برنز تیمی در اسلحه سابر

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: 2 مدال برنز انفرادی و تیمی در اسلحه اپه

تنیس روی میز:

* بازی‌های آسیایی 1958 توکیو ژاپن: یک مدال برنز تیمی

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: یک مدال برنز انفرادی

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: رده ششم مردان و هفتم زنان

* بازی‌های آسیایی 1990 پکن چین: رده نهم تیمی

هندبال:

* بازی‌های آسیایی 1986 سئول کره‌جنوبی: رده پنجم

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده چهارم

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال برنز  

سوارکاری:

* بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن: مدال برنز پرش با اسب

* بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند: رده هفتم تیمی

تنیس:

* بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک تایلند: یک مدال برنز انفرادی

* بازی‌های آسیایی 1974 تهران ایران: یک مدال نقره انفرادی، یک مدال نقره دوبل، رده چهارم تیمی (مردان)، رده پنجم تیمی (زنان)

قایقرانی:

* بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر: مدال نقره در ماده کانو و کایاک

البته بودند رشته‌هایی مانند شنا و ژیمناستیک که در دوره‌های زیادی از بازی‌های آسیایی شرکت داشته‏‎اند اما هرگز مدال‌آور نبودند. ضمن اینکه تیراندازان کشورمان هم در دوره‌های زیادی از بازی‌های آسیایی شرکت داشته‎اند اما تنها در بازی‌های 2002 کره جنوبی به مدال نقره تیمی در بخش بانوان دست یافتند.

گروه ورزشی تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین