سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
نمادسازی با بهره گیری از نمادهای تاریخی و گذشته برای ارائه و نمایش تصویری مطلوب از خود یك ویژگی برجسته از جنگ نرم است. در این جنگ تلاش می شود تصویری شكست خورده، ناامید و مأیوس از حریف ارائه شود و در مقابل مهاجم با نمادسازی و تصویرسازی خود را پیروز و موفق
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 ویژگی هایی از جنگ نرم

 جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتكا به قدرت نرم از ویژگی های بسیار زیاد و متنوع برخوردار است كه به مهمترین آنها دراین نوشتار اشاره می شود.

ویژگی جنگ نرمویژگی های جنگ نرم :جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتكا به قدرت نرم از ویژگی های بسیار زیاد و متنوع برخوردار است كه مهمترین آنها عبارتند از:

1- جنگ نرم در پی تغییر قالب های ماهوی جامعه و ساختار سیاسی است.

در این جنگ، اعتقادات، باورها و ارزش های اساسی یك جامعه مورد هجوم برای تغییر قرار می گیرد. با تغییر باورهای اساسی جامعه، قالب های تفكر و اندیشه دگرگون شده و مدل های رفتاری جدیدی شكل می گیرد. مدل های رفتاری جدید به گونه ای است كه به جای رفتارهای حمایتی از ساختار سیاسی، رفتارهای چالشی جایگزین شده و این رفتارها به سمت ساختارشكنی جهت می یابد.

2- آرام، تدریجی و زیرسطحی است.

جنگ نرم دفعی، شتابان و پرتحرك در یك مقطع نیست. این جنگ به صورت آرام شروع شده و به صورت تدریجی به سمت جلو حركت می كند. آرام و تدریجی بودن این جنگ به گونه ای است كه بسیاری آن را تشخیص نمی دهند. جنگ نرم زیرسطحی، غیر آشكار و به همین دلیل نامحسوس است.

3- جنگ نرم نمادساز است.

نمادسازی با بهره گیری از نمادهای تاریخی و گذشته برای ارائه و نمایش تصویری مطلوب از خود یك ویژگی برجسته از جنگ نرم است. در این جنگ تلاش می شود تصویری شكست خورده، ناامید و مأیوس از حریف ارائه شود و در مقابل مهاجم با نمادسازی و تصویرسازی خود را پیروز و موفق نشان می دهد. در این ویژگی عملیات روانی در حد اعلی خود انجام می شود.

4- پایدار و بادوام است.

نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پایدار و بادوام خواهد بود. هدف اصلی در جنگ نرم تغییر باورها و اعتقادات است. چنانچه این تغییر حاصل گردد، به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه میسر نمی باشد. در جنگ گرم و نظامی، یك سرزمین تصرف شده را ظرف چند ساعت، می توان باز پس گرفت. اما در جنگ نرم، اگر دشمنان موفق به تصرف افكار و دل های جامعه هدف گردند، به راحتی نمی توان آن را باز پس گرفت و تغییر مجدد زمان بر می باشد.

5- جنگ نرم پرتحرك و جاذبه دار است.

جنگ نرم كه به صورت تدریجی و آرام شروع می شود، در نقطه ای به دلیل ایجاد جاذبه های كاذب، خود جامعه هدف را برای تحقق اهداف به كار گرفته و از این طریق بر دامنه تحركات آن افزوده می گردد. در واقع با گذشت زمان، بسیاری از بازیگران و حتی بازیگردانان جنگ نرم به صورت خواسته یا ناخواسته از درون جامعه هدف به استخدام كارگزاران اصلی جنگ نرم در می آیند.

6- جنگ نرم هیجان ساز است.

با نمادسازی ها، اسطوره سازی ها و خلق ارزش های جدید، در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف نهایت استفاده انجام می گیرد. مدیریت احساسات یك ركن در مهندسی جنگ نرم به حساب می آید.

در مدیریت احساسات، تلاش می شود از احساسات و عواطف جامعه هدف به عنوان پلی برای نفوذ در افكار و اندیشه ها برای ایجاد تغییر و دگرگونی در باورها استفاده شود. احساسات و عواطف به دلیل تحریك پذیری، زمینه های خلق بحران را فراهم می سازد.

7- جنگ نرم آسیب محور است.

آسیب های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، میدان مانور جنگ نرم است. دشمنان در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسیب جامعه هدف در حوزه های ذكر شده، فعالیت های خود را سامان داده و با خلق آسیب های جدید، بر دامنه تحركات خود می افزایند.

8- جنگ نرم چند وجهی است.

پردامنه بودن و برخورداری از وجوه مختلف از دیگر ویژگی های جنگ نرم است. در این جنگ، از تمامی علوم، فنون، شیوه ها و روش های شناخته شده و ارزش های موجود استفاده می گردد.

9- جنگ نرم تضادآفرین است.

جنگ نرم از محیط های آسیب دار در جامعه هدف شروع می شود و با ایجاد گسل های متعدد در بخش های گوناگون جامعه و از طریق متفاوت كردن باورها، ارزش ها و شكل دهی به رفتارهای جدید، اعضای یك جامعه در برابر همه قرار می دهد. تضادهای به وجود آمده از طریق جنگ نرم، همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را برهم می زند و زمینه های بروز بحران و درگیری های داخلی را فراهم می سازد. بنابراین تخریب وحدت ملی یكی از پیامدها و ویژگی های جنگ نرم است.

10- جنگ نرم تردید آفرین است.

در جنگ نرم، ایجاد تردید و بدبینی نسبت به بسیاری از مسائل یك اصل و قاعده است. حركت در این جنگ با خلق تردید و ایجاد ناامیدی و یأس شروع می شود. برای توفیق در این جنگ، با تكیه بر سنت ها و لكن با نوپردازی به صورت ظریف و آرام، در باورها و اعتقادات اساسی تردید ایجاد می شود و به مرور بر دامنه این تردیدها افزوده شده تا در نهایت به ایجاد تغییرات اساسی در باورها و ارزش ها دست یابد.

11- جنگ نرم از ابزار روز استفاده می كند.

در جنگ نرم از پیشرفته ترین تكنیك های روز استفاده می گردد. فضای مجازی و سایبری محیط اصلی جنگ نرم در شرایط كنونی به حساب می آید. این فضا، امكان اغواگری با ایجاد جاذبه های گوناگون و خلق بسترهای لازم برای سوار شدن به امواج احساسات را به خوبی فراهم می سازد.

                                                                                                                                  منبع:خبرگزاری فارس

                                                                                                                                  تنظیم برای تبیان /سمیه حدادی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین
x