سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آقا درباره جنگ نرم می گویند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آقا درباره جنگ نرم می گویند

( قسمت دوم)

بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی

امروز جمهورى اسلامى و نظام اسلامى با یك جنگ عظیمى مواجه است، لیكن جنگ نرم - كه دیدم همین تعبیر «جنگ نرم» توى صحبتهاى شما جوانها هست و الحمدللَّه به این نكات توجه دارید؛ این خیلى براى ما مایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خوشحالى است - خوب، حالا در جنگ نرم، چه كسانى باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم نخبگان فكرى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یعنى شما افسران جوانِ جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با جنگ نرمید.

آیت الله خامنه ای

اینى كه چه كار باید بكنید، چه جورى باید عمل كنید، چه جورى باید تبیین كنید، اینها چیزهائى نیست كه من بیایم فهرست كنم، بگویم آقا این عمل را انجام بدهید، این عمل را انجام ندهید؛ اینها كارهائى است كه خود شماها باید در مجامع اصلى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تان، فكرى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تان، در اتاقهاى فكرتان بنشینید، راهكارها را پیدا كنید؛ لیكن هدف مشخص است: هدف، دفاع از نظام اسلامى و جمهورى اسلامى است در مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با یك حركت همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى متكى به زور و تزویر و پول و امكانات عظیم پیشرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى علمىِ رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى. باید با این جریان شیطانىِ خطرناك مقابله شود.

آنها براى حمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى به جمهورى اسلامى استدلال دارند. به نظر من استدلالشان از دیدگاه آنها استدلال تامى است. در یك نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى بسیار حساس جهان از لحاظ جغرافیائى، یعنى این نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خاورمیانه، خلیج فارس، دریاى سرخ، شمال آفریقا، بخشى از مدیترانه - این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى عظیمى است دیگر - مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى امت اسلامى واقع شده. الان شما ببینید از این پنج تا، شش تا گذرگاه آبىِ حساسِ حیاتى كه در دنیا وجود دارد، سه تایش توى این منطقه است: تنگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى هرمز است، كانال سوئز است، باب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المندب است. اینها گذرگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى مهمى است كه تجارت جهانى متوقف به اینهاست. شما نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى جهان را بردارید جلوى رویتان نگاه كنید، خواهید دید كه این چند تا مركز چقدر براى ارتباط تجارى و ارتباط اقتصادى دنیا مهم است. بنابراین، این منطقه، منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى حساسى است. حالا در این منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى بسیار حساس، یك قدرتى دارد قد میكشد و روزبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز خودش را بیشتر نشان میدهد. این قدرت با همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى استكبارى و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى كمپانى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شبكه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى عظیم اقتصادىِ مفسد فى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الارض مخالف است؛ با نظام سلطه مخالف است، با سلطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرى مخالف است، با ظلم مخالف است؛ خوب، این خیلى براى دستگاه استكبار مهم است. دستگاه استكبار فقط ایالات متحده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى آمریكا نیست، یا فلان رئیس جمهور و فلان دولت آمریكا یا فلان كشور اروپائى نیست؛ دستگاه استكبار یك شبكه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى عظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترى است كه شامل اینهاست؛ شبكه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى صهیونیستى هست، شبكه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى تجار اساسىِ بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللى هست، مراكز پولىِ عظیم دنیا هست؛ اینها هستند كه مسائل سیاسى دنیا را دارند طراحى میكنند؛ دولتها را اینها مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند، اینها میبرند. این مجموعه كه تویش دولت ایالات متحده هست، دولتهاى اروپائى هستند، خیلى از این نفتخوارهاى ثروتمند منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خودمان هستند، با یك چنین قدرتِ رو به رشدِ رو به اعتلاى در حال قدكشى بشدت مخالفند؛ بنابراین هرچه بتوانند، در مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى او كار میكنند. توى این سى سال هم بیكار نماندند، هرچه بگذرد هم باز بیكار نمیمانند؛ مگر آن وقتى كه شماها همت كنید؛ شما جوانها كشور را از لحاظ علمى، از لحاظ اقتصادى، از لحاظ امنیتى به نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى برسانید كه امكان آسیب پذیرى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش نزدیك به صفر باشد؛ آن وقت كنار میكشند و توطئه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تمام خواهد شد. اینى كه من توى این چند سال به دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مرتب راجع به مسائل علم و تحقیق و پژوهش و نوآورى و جنبش نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزارى و ارتباط صنعت و دانشگاه و اینها این همه تأكید كردم، براى خاطر این است كه یك ركن امنیت بلندمدت كشور و ملتتان علم است.

(1388/06/04)

شما جوانانى كه گفتیم افسران جوان مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با جنگ نرم هستید، از من نپرسید كه نقش ما دانشجویان در تخریب مسجد ضرار كنونى چیست؛ خوب، خودتان بگردید نقش را پیدا كنید

بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی

شما جوانانى كه گفتیم افسران جوان مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با جنگ نرم هستید، از من نپرسید كه نقش ما دانشجویان در تخریب مسجد ضرار كنونى چیست؛ خوب، خودتان بگردید نقش را پیدا كنید. یا مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با نفاق جدید، یا تعریف عدالت. من اینجا بیایم بنشینم یك بحث فلسفى بكنم، عدالت چند شعبه دارد، چه جورى است. حالا بامزه این است كه ایشان میگویند توى یك جمله بیان كنید. معروف است یك نفرى زمان شیخ انصارى پسرش را آورده بود نجف. دید طلبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درس میخوانند و ملا میشوند و شیخ انصارى هم خوب، شخص بزرگى بود؛ هوس كرد پسرش را طلبه كند. آمد به پیش شیخ انصارى، گفت شیخنا! این نوجوان را من آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام و خواهش میكنم تا فردا كه میخواهیم راه بیفتیم برویم، شما او را فقیه كنید!

عزیزان من! شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى جنگ نرم، یكى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است. نگاهتان خوشبینانه باشد. ببینید، من در مورد بعضى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تان به جاى پدربزرگ شما هستم. من نگاهم به آینده، خوشبینانه است؛ نه از روى توهم، بلكه از روى بصیرت. شما جوانید - مركز خوشبینى - مواظب باشید نگاهتان به آینده، نگاه بدبینانه نباشد؛ نگاه امیدوارانه باشد، نه نگاه نومیدانه. اگر نگاه نومیدانه شد، نگاه بدبینانه شد، نگاه «چه فایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى دارد» شد، به دنبالش بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملى، به دنبالش بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحركى، به دنبالش انزواء است؛ مطلقاً دیگر حركتى وجود نخواهد داشت؛ همانى است كه دشمن میخواهد.

(1388/06/04)

بیانات در دیدار خانواده‏هاى شهدا و ایثارگران كردستان‏
آیت الله خامنه ای

ملت ما، جوانان ما، زن و مرد ما نباید احساس كنند كه دوران مجاهدت به پایان رسید، خطرى ما را تهدید نمیكند. ممكن است خطر نظامى ما را تهدید نكند، همین جور هم هست. امروز ملت ایران به آن رتبه‌اى از اقتدار رسیده كه خطرپذیرى دشمنان خود را بسیار بالا برده، جرئت نمیكنند به این ملت تهاجم نظامى كنند؛ میدانند سركوب خواهند شد؛ میدانند كه این ملت مقاوم است. بنابراین خطر تهاجم نظامى بسیار پائین است؛ اما تهاجم فقط تهاجم نظامى نیست. دشمن به آن نقاطى متوجه میشود كه پشتوانه‌ى استقامت ملى ماست. دشمن وحدت ملى و ایمان عمیق دینى را هدف قرار میدهد. دشمن روحیه‌ى صبر و استقامت مردان و زنان ما را هدف قرار میدهد؛ این تهاجم از تهاجم نظامى خطرناكتر است.

 در تهاجم نظامى شما طرفتان را میشناسید، دشمنتان را مى‌بینید؛ اما در تهاجم معنوى، تهاجم فرهنگى، تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابل چشمتان نمى‌بینید. هوشیارى لازم است. من از همه‌ى ملت ایران بخصوص از خانواده‌هاى شهیدان و از همه‌ى شما عزیزان، بخصوص از جوانها خواهش میكنم با هوشیارى كامل مرزهاى فكرى و روحى را حراست كنید. نگذارید دشمن مثل موریانه‌اى به جان پایه‌هاى فكرى و اعتقادى و ایمانى مردم بیفتد و آنها را دچار رخنه كند؛ این مهم است. همه وظیفه داریم مرزهاى ایمانى و مرزهاى روحى خودمان را حفظ كنیم.

 امروز متأسفانه دشمنان ملت ایران توانسته‌اند حتّى تا پشت مرزهاى ما حضور پیدا كنند. در گذشته و اوائل انقلاب هم، طراحى‌ها مال دشمنان بود؛ دشمنان قدرتمند، استكبار، صهیونیست؛ اما امروز همانها با تحولاتى كه در منطقه پیش آمده، پایگاه‌ها و مراكزى را در كنار مرزهاى جغرافیائى شما به وجود آورده‌اند و از آن براى فعالیتهاى نرم و بسیار خصمانه استفاده میكنند. همه باید هوشیار باشند. و من بخصوص به جوانها عرض میكنم:

 جوانان عزیز! میهن شما امروز احتیاج دارد به آگاهى، به بیدارى. حركات كسانى را كه دلها را از وحدت و صمیمیت میخواهند دور كنند، رصد كنید. امروز در میدان شهر به همه عرض كردم، به شما هم عرض میكنم: كسانى میخواهند به هر وسیله‌اى، به هر بهانه‌اى، میان آحاد ملت اختلاف و تفرقه به وجود بیاورند. هر كسى كه دیدید در این زمینه كار میكند، درباره‌ى او داورى كنید كه سرانگشت دشمن است؛ بداند یا نداند. ممكن است ندانند، اما سرانگشت دشمنند؛ براى دشمن كار میكنند. نتیجه یكى است. آن كسى كه دانسته به شما ضربه میزند، با آن كسى كه ندانسته همان ضربه را وارد میكند، با هم فرقى در نتیجه ندارند. باید هوشیار بود؛ باید بیدار بود.

(1388/02/22)

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین