تبیان، دستیار زندگی
با دیدن این عکس ها یک هو تصمیم گرفتم هیچ وقت غصه ی درد ها و ناراحتی هام رو نخورم انگار همیشه از من بدبخت تر و خسته تر و بی پول تر هم هست! خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر. که داده ات نعمت. و گرفته ات امتحان. و نداده ات حکمت است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر فکر می کنید حقوقتان کم است

اگر فکر می کنید نمی توانید.

بدبختی
بدبختی

اگر فکر می کنید حقوقتان کم است .

بدبختی
اگر فکر می کنید درس خواندن سخت است .

بدبختی

اگر از سیستم حمل و نقل می نالید.

بدبختی

اگر فکر می کنید کارتان سخت است.

بدبختی

اگر فکر می کنید جامعه با شما رفتاری ناعادلانه دارد.

بدبختی

اگر احساس کردید که دیگر باید تسلیم شوید.

بدبختی

اگر فکر می کنید دوستان زیادی ندارید.

بدبختی

با دیدن این عکس ها یک هو تصمیم گرفتم هیچ وقت غصه ی درد ها و ناراحتی هام رو نخورم انگار همیشه از من بدبخت تر و خسته تر و بی پول تر هم هست!

خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر.

که داده ات نعمت.

و گرفته ات امتحان.

و نداده ات حکمت است.

از حالا روزی هزار بار سر به سجده بگذار و بگو   شکراً لله


باشگاه کاربران  تبیان - ارسالی از f.a88