تبیان، دستیار زندگی
انسداد راه های تنفسی در افراد بالغ بیشتر به دلیل لقمه غذای نجویده و بزرگ است و در اطفال و عقب مانده های ذهنی می تواند به علل متنوعی روی دهد. اقدامات اولیه در مواجهه با فردی که جسمی راه تنفسی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گیر کردن جسم خارجی در مجاری تنفسی

آموزش کمک های اولیه ( قسمت هشتم)

انسداد راه های تنفسی در افراد بالغ بیشتر به دلیل لقمه غذای نجویده و بزرگ است و در اطفال و عقب مانده های ذهنی می تواند به علل متنوعی روی دهد.


اقدامات اولیه

در مواجهه با فردی که جسمی راه تنفسی وی را مسدود کرده باید بلافاصله و به سرعت اقدام به باز کردن راه تنفسی وی نمایید. اگر مصدوم بیهوش نباشد ابتدا وی را به سرفه وادار کنید. در صورت عدم خروج جسم، در حالی که مصدوم مختصری به جلو خم شده است، با کف دست چند ضربه محکم بین دو کتف وی وارد کنید تا باعث ایجاد سرفه و خروج جسم گردد. در صورت عدم خروج جسم ، باید پشت مصدوم بایستید و دست ها را دور شکم بیمار حلقه کنید. دست چپ خود را زیر قفسه سینه وی به حالت مشت نگه دارید، دست راست را روی آن بگذارید و با یک حرکت سریع و قوی به سمت داخل و بالا باعث خروج ناگهانی هوا از ریه ها و در نهایت خروج جسم از مجاری تنفسی شوید.

این اعمال را، در صورت عدم موفقیت، چندین بار تکرار کنید. پس از انجام اقدامات فوق ، مصدوم را به مرکز فوریت های پزشکی اعزام کنید.

در اطفالِ زیر یک سال هرگز نباید از فشار شکمی استفاده شود و در اطفال بزرگتر فشار شکمی باید آرام تر انجام گیرد.

چنانچه فرد مصدوم بیهوش شده باشد ابتدا داخل دهان وی را از نظر وجود جسم خارجی بررسی کنید و در صورت امکان، هرگونه جسم خارجی مزاحم از قبیل لقمه غذا، دندان یا زبان، که به حلق برگشته و مانع تنفس وی شده باشد از دهان خارج نمایید. سپس او را به پهلو برگردانید با کف دست چند ضربه محکم به ناحیه بین دو کتف وی وارد کنید. در صورت عدم موفقیت، بیمار را به پشت بخوابانید دو دست خود را به صورت ضربدر در بالاترین قسمت شکم، درست ناحیه زیر جناق سینه قرار دهید و یک ضربه سریع و قوی به سمت بالا و داخل شکم وارد نمایید تا راه تنفسی وی باز شود. این اعمال را، در صورت عدم موفقیت، چند بار تکرار کنید. چنانچه با این عملیات بیمار استفراغ کند او را به سرعت به پهلو برگردانید تا محتویات استفراغ شده از دهان خارج شود و وارد راه های تنفسی نشود. در صورت عدم موفقیت باید بیمار را فوراً به مرکز فوریت های پزشکی رساند.

چنانچه مصدوم شیرخوار باشد ابتدا او را از پاها آویزان کنید و با کف دست چند ضربه به پشت او وارد کنید. سپس دهان او را باز نموده و جسم خارجی را بیرون بیاورید. باید دقت کنید تا جسم را عقب تر نـَرانید و وضعیت را بدتر نکنید.

در اطفالِ زیر یک سال هرگز نباید از فشار شکمی استفاده شود و در اطفال بزرگتر فشار شکمی باید آرام تر انجام گیرد.


پیشگیری

هنگام غذا خوردن از هیجانات روحی و صحبت کردن پرهیز نمایید. اجسام کوچک را از دسترس شیرخواران که معمولاً آنها را به دهان می برند، دور نگه دارید و از خوردن لقمه غذای بزرگ پرهیز کنید. در فرد بیهوش یا دچار کاهش سطح هوشیاری، جهت جلوگیری از برگشت محتویات دهان و معده به مجاری تنفسی، بهتر است وی را به پهلو بخوابانید و سر را در موقعیت پایین تری قرار دهید.

منبع : آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی 1 و 2


لینک ها

آموزش کمک های اولیه : زمین لرزه  ، سیل  ، کولاک ، رعد و برق  ، طوفان  ، آتش سوزی  ، ایست قلبی- ریوی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.