تبیان، دستیار زندگی
لام امام خمینی (ره) " -    حج از آن روزی که تولد پیدا کرده ، اهمیت بُعد سیاسی اش کمتر از بعد عبادی اش نیست. -   حج تنظیم و تمرین ، و تشکل این زندگی توحیدی است. حج عرصه نمایش ، و آیینه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"  حج در کلام امام خمینی (ره) "

-    حج از آن روزی که تولد پیدا کرده ، اهمیت بُعد سیاسی اش کمتر از بعد عبادی اش نیست.

-   حج تنظیم و تمرین ، و تشکل این زندگی توحیدی است. حج عرصه نمایش ، و آیینه سنجش استعدادها و توان مادی ومعنوی مسلمانان است .

-    یکی از مهمات فلسفه حج ، ایجاد تفاهم و تحکیم برادری بین مسلمین است.

-    بیتی که برای قیام تاسیس شده است، آن هم قیام للناس، پس باید برای همین مقصد بزرگ در آن اجتماع نمود.

-    این بیت معظم ، برای ناس و قیام ناس بنا شده است .

-   همه مسلمانان باید در تجدید حیات حج و قرآن کریم ، و بازگرداندن این دو ، به صحنه های زندگی شان کوشش کنند .

-   حج بی روح و تحرک و قیام ، حج بی برائت ، حج بی وحدت ، و حجی که از آن هدم کفر و شرک بر نیاید ، حج نیست .

-   ان شاءالله  ،  ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج ، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد ، و آوای توحید را طنین اندازد ، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود .

-   در مکه مکرمه بتها را بشکنیم ، و شیاطین را که در راس آنها شیطان بزرگ است ، در عقبات رمی کنیم و طرد نماییم ، تا حج خلیل الله ، حبیب الله و ولی الله ،مهدی عزیز را به جا آورده باشیم.

-   این پدر توحید و بت شکن جهان ، به ما و همه انسانها آموخت که قربانی در راه خدا، پیش از آن که جنبه توحیدی وعبادی داشته باشد ، جنبه های سیاسی و ارزشهای اجتماعی دارد.

-   ای گویندگان ! نویسندگان ! در اجتماعات بزرگ، عرفات و مشعر و منا ، مکه معظمه ومدینه منوره ، مسائل اجتماعی و سیاسی مناطق خود را به گوش برادران ایمانی برسانید ، و از هم طلب نصرت کنید .

-   مسلمین اگر حج را پیدا کنند ، آن سیاستی که در حج به کار رفته است از طرف اسلام ، همان را پیدا کنند کافی است برای این که استقلال خودشان را پیدا کنند .

-   اعلان برائت از مشرکان ،  از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج است که باید در ایام حج به صورت تظاهرات و راهپیمایی ، با صلابت و شکوه هر چه بیشتر و بهتر برگزار شود .

-    فریاد برائت از مشرکان ، مخصوص به زمان خاص نیست ، این دستور است و جاوید .

-   به منا روید و آرزوهای حقانی را در آن جا دریابید ، که آن ، قربانی نمودن محبوبترین چیز خویش در راه محبوب مطلق است . و بدانید تا از این محبوبها ، که بالاترینش حب نفس است - و حب دنیا تابع آن است -  نگذرید به محبوب مطلق نرسید .

-   در سعی بین صفا و مروه ، با صدق و صفا سعی در یافتن محبوب کنید ، که با یافتن او همه بافته های دنیا گسسته شود ، وهمه شکها و تردیدها فرو ریزد، و همه خوف و رجاهای حیوانی زایل شود .

-   در طواف حرم خدا که نشانه عشق به حق است ، دل را از دیگران تهی کنید و جان را از خوف غیر حق پاک سازید ،  و به موازات عشق به حق ، از بتهای بزرگ و کوچک ، و طاغوتها و وابستگانشان برائت جویید ، که خدای تعالی و دوستان او  از آنان برائت جسته اند ، وهمه آزادگان جهان از آنان بری هستند .

-   لبیک گویان برای حق ، نفی شریک به همه مراتب کنید و از خود که منشا بزرگ شرک است ، به سوی او –  جل و اعلی – هجرت نمایید .

-   درلمس حجر الاسود ،  بیعت با خدا بندید که با دشمنان او ، رسولانش و صالحان و آزادگان دشمن باشید ، و به اطاعت و بندگی آنان  - هر که باشد و هر جا که باشد - سر ننهید . و خوف و زبونی را از دل بزدایید که دشمنان خدا ، و در راس آنان شیطان بزرگ زبونند ، هر چند در ابزار آدمکشی و سرکوبی وجنایتشان برتری داشته باشند .

-   با حال شعور و عرفان به مشعر الحرام و عرفات روید ، و در هر موقف ، به اطمینان قلب ، بر وعده های حق و حکومت مستضعفان بیفزایید ، و با سکوت و سکون ، تفکر در آیات حق کنید .

-    توجه داشته باشید که سفر حج سفر کسب نیست، سفر تحصیل دنیا نیست، سفرالی الله است.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.